BEGIN:VCALENDAR X-WR-CALNAME:Agenda_publica X-WR-CALID:0909b638-0683-4836-a3f1-733f273a7197:39737 PRODID:Zimbra-Calendar-Provider VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Brussels BEGIN:STANDARD DTSTART:16010101T030000 TZOFFSETTO:+0100 TZOFFSETFROM:+0200 RRULE:FREQ=YEARLY;WKST=MO;INTERVAL=1;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU TZNAME:CET END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010101T020000 TZOFFSETTO:+0200 TZOFFSETFROM:+0100 RRULE:FREQ=YEARLY;WKST=MO;INTERVAL=1;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Berlin BEGIN:STANDARD DTSTART:16010101T030000 TZOFFSETTO:+0100 TZOFFSETFROM:+0200 RRULE:FREQ=YEARLY;WKST=MO;INTERVAL=1;BYMONTH=10;BYDAY=-1SU TZNAME:CET END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010101T020000 TZOFFSETTO:+0200 TZOFFSETFROM:+0100 RRULE:FREQ=YEARLY;WKST=MO;INTERVAL=1;BYMONTH=3;BYDAY=-1SU TZNAME:CEST END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT UID:d16ba1c0-1741-4c0a-b506-fafcec1cac55 SUMMARY:Dia festiu a l'Ajt DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Brussels":20211224T080000 DTEND;TZID="Europe/Brussels":20211224T083000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20211217T120609Z DTSTAMP:20211217T120609Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:011d6d49-aac7-4daa-adc4-b9d60e6cd06f SUMMARY:VISITA D'UNA CIUTADANA AMB CITA PRÈVIA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220125T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220125T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220125T090840Z DTSTAMP:20220125T090840Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ab73cd28-2811-4b53-9d9e-2cf8dafab496 SUMMARY:ATENCIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220125T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220125T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220125T091325Z DTSTAMP:20220125T091325Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a6e957a3-56da-4f2f-8ffe-396d579de28e SUMMARY:REUNIÓ ESTRATÈGICA DE L'ÀREA DE TERRITORI DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220125T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220125T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220125T091413Z DTSTAMP:20220125T091413Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7443b133-4d64-4c98-a113-5c56cd287d58 SUMMARY:SESSIÓ DEL CONSELL DE L'ESCOLA PALAU D'AMETLLA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220125T171500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220125T181500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220125T091521Z DTSTAMP:20220125T091521Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:399ece2a-c31e-40fb-9adf-e2563adf1dc6 SUMMARY:REUNIÓ DE GOVERN LOCAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220125T181500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220125T210000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220125T091611Z DTSTAMP:20220125T091611Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d76697af-a989-4342-bcbb-1a57357f6d90 RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20320107T083000Z;INTERVAL=1;BYDAY=WE SUMMARY:JUNTA DE GOVERN LOCAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220126T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220126T094500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220125T091838Z DTSTAMP:20220125T091838Z SEQUENCE:0 EXDATE;TZID="Europe/Berlin":20220309T093000 EXDATE;TZID="Europe/Berlin":20220518T093000 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d3344722-ac13-4cd5-b4c7-356367f3c6fc SUMMARY:COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE PRESIDÈNCIA I D'ADMINISTRACIÓ I EC ONOMICA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220126T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220126T101500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220125T091945Z DTSTAMP:20220125T091945Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:07bf8486-3b40-4cb7-be0a-67596f449d97 SUMMARY:VISITA DE LA FUNDACIÓ D'ACCIÓ BAIX MONTSENY AMB CITA PRÈVIA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220126T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220126T114500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220125T092058Z DTSTAMP:20220125T092058Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:717c79ca-29f4-4002-b50b-0227dab24542 SUMMARY:ASSEMBLEA GENERAL DE L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER L'AIGUA PÚBLICA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220126T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220126T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220125T092203Z DTSTAMP:20220125T092203Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:fb46232e-629d-40c8-98e0-1b63345b6f45 SUMMARY:COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220126T183000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220126T190000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220125T092249Z DTSTAMP:20220125T092249Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:78bd02ce-b3c4-4dcc-8c94-5dfada7ec23e SUMMARY:PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220126T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220126T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220125T092327Z DTSTAMP:20220125T092327Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:27f6d707-5a80-4d6f-99d4-227b006672e9 SUMMARY:ASSISTÈNCIA FUNERAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220126T164500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220126T171500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220126T091256Z DTSTAMP:20220126T091256Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c7fe2e04-7e8b-4a4f-a6ff-1f52291a042d SUMMARY:VISITA DE L'ARTISTA PLÀSTIC\, PACO CÁMARA\, AMB CITA PRÈVIA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220127T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220127T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T071827Z DTSTAMP:20220127T071827Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e9b998bd-1d3a-493a-9c59-6a942b880dab SUMMARY:REUNIÓ DE TREBALL AMB EL DEPARTAMENT DE GESTIÓ DE PATRIMONI HISTÒRIC DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220127T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220127T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T071940Z DTSTAMP:20220127T071940Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0192a952-7dab-4033-a2eb-967c04183b78 SUMMARY:ACTE COMMEMORATIU DEL DIA INTERNACIONAL EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES D E L'HOLOCAUST DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Cementeri Municipal ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220127T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220127T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T072103Z DTSTAMP:20220127T072103Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:5f0852e5-2f8a-42cc-b94f-45942a45c0cc SUMMARY:SESSIÓ DEL CONSELL DE L'ESCOLA SANT SADURNÍ DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220127T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220127T190000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T072156Z DTSTAMP:20220127T072156Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0a83f090-403b-4364-b2a0-217320948974 SUMMARY:REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR TORRITORIAL. DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220127T153000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220127T170000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T072323Z DTSTAMP:20220127T072323Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a3b79bb0-0894-4153-8bc1-3aa3ee13bc62 SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT DE SEGURETAT CIUTADANA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220128T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220128T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T072415Z DTSTAMP:20220127T072415Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:de4a11fd-4eca-46d5-a8d9-3dae9f2dcfc2 SUMMARY:REUNIÓ AMB FINCAS LEÓN\, AMB CITA PRÈVIA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220128T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220128T114500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T072510Z DTSTAMP:20220127T072510Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:501b34a2-2599-49e6-a791-566cb44eb9bf SUMMARY:SESSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE L'AULA DE FORMACIÓ D'ADULTS MARINADA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Al centre escolar ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220128T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220128T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T072722Z DTSTAMP:20220127T072722Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ecfeb170-095e-4a4d-8ddd-dab2e007d704 SUMMARY:SESSIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220131T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220131T100000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T085415Z DTSTAMP:20220127T085415Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:37ae0615-6799-4622-8fe5-cb9de2efaeb4 SUMMARY:SALUTACIÓ A LA CONCENTRACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE MONTORNÈS DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Als jardins de l'Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220131T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220131T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T085603Z DTSTAMP:20220127T085603Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0013b8df-ed35-4fbd-b527-466fe557e19a SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT D'EDUCACIÓ DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220201T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220201T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T085712Z DTSTAMP:20220127T085712Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:172b2b20-738d-4c23-9e0d-8b11029630db SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Barcelona ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220201T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220201T153000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T090044Z DTSTAMP:20220127T090044Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9c3019ec-ca5f-469a-a5d9-23f7fd445006 SUMMARY:CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE GOVERN LOCAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220201T160000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220201T180000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T090033Z DTSTAMP:20220127T090033Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2fa0a603-518b-417c-a7f0-55acf150e9b8 SUMMARY:REUNIÓ DE GOVERN LOCAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220201T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220201T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T090124Z DTSTAMP:20220127T090124Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:58d1efb9-5ffa-4a9c-92df-67e103fef2d8 SUMMARY:REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telematica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220202T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220202T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T090229Z DTSTAMP:20220127T090229Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f22cc201-5048-4206-b20f-2ff2503cdf46 SUMMARY:VISITA D'UNA CIUTADANA AMB CITA PRÈVIA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220202T123000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220202T131500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T090343Z DTSTAMP:20220127T090343Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8cbe4f87-e1d8-487c-a691-6142cc266e35 SUMMARY:SESSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE L'INSTITUT VINYES VELLES DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220202T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220202T193000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T090511Z DTSTAMP:20220127T090511Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:fd1d6afb-f240-465b-8b3f-bdd79c80258f SUMMARY:CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE L VALLÈS ORIENTAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220204T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220204T100000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T090610Z DTSTAMP:20220127T090610Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2c9f214e-7e4e-43e0-9ce6-46563101ca67 SUMMARY:COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VAL LÈS ORIENTAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220204T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220204T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T090707Z DTSTAMP:20220127T090707Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:cae8bdf5-1398-4c0b-960f-b1a60ba33465 SUMMARY:CELEBRACIÓ D'UN MATRIMONI CIVIL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Can Saurina ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220204T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220204T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220127T090740Z DTSTAMP:20220127T090740Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d0aa7dbf-dd63-43d3-bb57-400b7a8e3ae2 SUMMARY:SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220203T193000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220203T220000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220128T073948Z DTSTAMP:20220128T073948Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:62208386-5881-460f-95d3-1fd74e911ecd SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT DE SEGURETAT CIUTADANA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220204T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220204T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220128T074114Z DTSTAMP:20220128T074114Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:dd9b9614-adcc-4afa-ba2b-3b5f474e9b07 SUMMARY:Cicle Gaudí: "Pan de limón con semillas de amapola"\, de Benito Zamb rano DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Espai Cultural Montbarri ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220130T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220130T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220131T070632Z DTSTAMP:20220131T070632Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:83e5713a-922b-484f-aeff-1f563f319952 SUMMARY:REUNIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE VALLROMANES DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220203T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220203T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220131T070745Z DTSTAMP:20220131T070745Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:37aef5da-eac4-4ab7-92b2-b548220a4e2e SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220131T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220131T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220131T072015Z DTSTAMP:20220131T072015Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3fce0fc3-470c-481b-97d0-d37c83519d9c SUMMARY:"CLÀSSICS DE SEMPRE" CONCERT DE L'ORQUESTRA BARROCA DE BARCELONA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Teatre Margarida Xirgu ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220206T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220206T190000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220207T131053Z DTSTAMP:20220207T131053Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:415aa845-a2fe-42c2-b0f0-8f17c79729e1 SUMMARY:ENTREVISTA AMB ELS MATINS DEL TV3\, LIDIA HEREDIA. DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220207T084000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220207T091000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220207T131246Z DTSTAMP:20220207T131246Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8a287ded-5898-495c-b953-55493847e20c SUMMARY:VISITA D'UN CIUTADÀ AMB CITA PRÈVIA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220207T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220207T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220207T131432Z DTSTAMP:20220207T131432Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:4d707e51-c5d1-4e92-902a-5ab30ec796f4 RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20220417T215959Z;INTERVAL=1;BYDAY=MO SUMMARY:SALUTACIÓ A LA CONCENTRACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE MONTORNÈS DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Jardins de l'Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220207T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220207T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220406T101738Z DTSTAMP:20220406T101738Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:bc12e229-b16c-4b1e-945e-0ee4342aec51 SUMMARY:ATENCIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCAL SOBRE EL DISPOSITIU POLICIA L DEL CAP DE SETMANA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Placeta de l'Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220207T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220207T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220207T131714Z DTSTAMP:20220207T131714Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:72ea41eb-6876-44bf-a8c9-5c7e147e2f4d SUMMARY:ASSISTÈNCIA A UN FUNERAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Barcelona ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220204T151500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220204T161500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220207T131913Z DTSTAMP:20220207T131913Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:5f914e91-ec0c-47ac-b7dd-56d4209e082e SUMMARY:REUNIÓ AMB RESPONSABLES DEL SERVEI DE CORREUS. DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220208T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220208T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220207T132109Z DTSTAMP:20220207T132109Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ef357ef4-2fb2-4f8a-a71e-8f2eefc979b1 RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20320203T110000Z;INTERVAL=1;BYDAY=TU SUMMARY:REUNIÓ ESTRATÈGICA DE L'ÀREA DE TERRITORI DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220222T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220222T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220207T132523Z DTSTAMP:20220207T132523Z SEQUENCE:1 EXDATE;TZID="Europe/Berlin":20220426T120000 EXDATE;TZID="Europe/Berlin":20220531T120000 EXDATE;TZID="Europe/Berlin":20220628T120000 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ef357ef4-2fb2-4f8a-a71e-8f2eefc979b1 SUMMARY:REUNIÓ ESTRATÈGICA DE L'ÀREA DE TERRITORI DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220308T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220308T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE RECURRENCE-ID;TZID="Europe/Berlin":20220308T120000 LAST-MODIFIED:20220307T081639Z DTSTAMP:20220307T081639Z SEQUENCE:3 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ef357ef4-2fb2-4f8a-a71e-8f2eefc979b1 SUMMARY:REUNIÓ ESTRATÈGICA DE L'ÀREA DE TERRITORI DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220315T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220315T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE RECURRENCE-ID;TZID="Europe/Berlin":20220315T120000 LAST-MODIFIED:20220308T125819Z DTSTAMP:20220308T125819Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ef357ef4-2fb2-4f8a-a71e-8f2eefc979b1 SUMMARY:REUNIÓ ESTRATÈGICA DE L'ÀREA DE TERRITORI DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220329T124500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220329T144500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE RECURRENCE-ID;TZID="Europe/Berlin":20220329T120000 LAST-MODIFIED:20220321T081205Z DTSTAMP:20220321T081205Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ef357ef4-2fb2-4f8a-a71e-8f2eefc979b1 SUMMARY:REUNIÓ ESTRATÈGICA DE L'ÀREA DE TERRITORI DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220322T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220322T150000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE RECURRENCE-ID;TZID="Europe/Berlin":20220322T120000 LAST-MODIFIED:20220322T072315Z DTSTAMP:20220322T072315Z SEQUENCE:3 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6abe5ae2-16f2-4c26-8663-e167c5fc90df SUMMARY:ENTREVISTA ANUAL DE VALLÈS VISIÓ A ALCALDES DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Estudis de Vallès visió ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220222T150000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220222T160000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220207T132822Z DTSTAMP:20220207T132822Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3e2708a2-21d6-46e7-8fc1-1a7af6de50c8 RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20320203T163000Z;INTERVAL=1;BYDAY=TU SUMMARY:REUNIÓ DE GOVERN LOCAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220222T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220222T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220207T132924Z DTSTAMP:20220207T132924Z SEQUENCE:0 EXDATE;TZID="Europe/Berlin":20220308T173000 EXDATE;TZID="Europe/Berlin":20220426T173000 EXDATE;TZID="Europe/Berlin":20220705T173000 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3e2708a2-21d6-46e7-8fc1-1a7af6de50c8 SUMMARY:REUNIÓ DE GOVERN LOCAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220222T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220222T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE RECURRENCE-ID;TZID="Europe/Berlin":20220222T173000 LAST-MODIFIED:20220221T110521Z DTSTAMP:20220221T110521Z SEQUENCE:3 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3e2708a2-21d6-46e7-8fc1-1a7af6de50c8 SUMMARY:REUNIÓ DE GOVERN LOCAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220405T191500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220405T210000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE RECURRENCE-ID;TZID="Europe/Berlin":20220405T173000 LAST-MODIFIED:20220328T071347Z DTSTAMP:20220328T071347Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3e2708a2-21d6-46e7-8fc1-1a7af6de50c8 SUMMARY:REUNIÓ DE GOVERN LOCAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220621T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220621T184500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE RECURRENCE-ID;TZID="Europe/Berlin":20220621T173000 LAST-MODIFIED:20220621T064326Z DTSTAMP:20220621T064326Z SEQUENCE:3 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3e2708a2-21d6-46e7-8fc1-1a7af6de50c8 SUMMARY:REUNIÓ DE GOVERN LOCAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220628T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220628T181500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE RECURRENCE-ID;TZID="Europe/Berlin":20220628T173000 LAST-MODIFIED:20220621T073308Z DTSTAMP:20220621T073308Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:232990a8-a5b0-40f7-b3b8-cbddf4981ff3 SUMMARY:COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220223T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220223T173000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220207T133020Z DTSTAMP:20220207T133020Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1155933c-1015-4079-a918-03ef11700bc1 SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220208T091500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220208T101500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T071351Z DTSTAMP:20220208T071351Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d9701cb0-b8cf-48f6-8559-93df1720e822 SUMMARY:VISITA D'OBRES ZONA ESPORTIVA MONTORNÈS NORD DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Montornès Nord ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220209T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220209T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T071515Z DTSTAMP:20220208T071515Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:4617454f-2433-4aaa-8c74-a937e96f5f4d SUMMARY:VISITA DELS ALUMNES DE 3R DE PRIMÀRIA DE L'ESCOLA PALAU D'AMETLLA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220210T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220210T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T102410Z DTSTAMP:20220208T102410Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:88b46a3f-5588-4443-9514-f0183a9c913c SUMMARY:REUNIÓ DEL COMITÈ ESTRATÈGIC DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220209T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220209T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T071738Z DTSTAMP:20220208T071738Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3ac4982e-5214-4255-bcb2-74d6cc6eccd4 SUMMARY:REUNIÓ ESTRATÈGICA DE L'ÀREA DE TERRITORI DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220208T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220208T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T071901Z DTSTAMP:20220208T071901Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:87c93ebf-b386-4062-bfaf-3b06a16e7ff3 SUMMARY:REUNIÓ DE GOVERN LOCAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220208T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220208T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T071956Z DTSTAMP:20220208T071956Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ddf811c6-0f59-4e99-8385-c7d61e6e8ca2 SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220209T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220209T210000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T072111Z DTSTAMP:20220208T072111Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e41f87ca-9ef9-4206-acc9-20d9abfc9990 SUMMARY:VISITA D'OBRES ZONA ESPORTIVA MONTORNÈS NORD AMB CIUTADANIA LOCATION:Montornès Nord ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220210T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220210T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220209T085529Z DTSTAMP:20220209T085529Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:03397d7b-2b8e-4ed6-a7d8-6393df2fc6ae SUMMARY:CONSELL ASSESSOR TERRITORIAL. DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220210T153000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220210T163000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T072358Z DTSTAMP:20220208T072358Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3976c165-4412-4d28-b573-158367742a78 SUMMARY:SESSIÓ DEL CONSELL DE L'ESCOLA ESCOLA CAN PARERA LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220210T171500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220210T183000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T072511Z DTSTAMP:20220208T072511Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a7a53249-a540-4e78-961b-5ef93d79b83d SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220210T183000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220210T203000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T072559Z DTSTAMP:20220208T072559Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6b7a0c7d-2bca-4011-8f1b-ffcd1ce5d63d SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT DE SEGURETAT CIUTADANA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220211T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220211T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T072719Z DTSTAMP:20220208T072719Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:447ea460-b9cb-4379-8abb-c2c08be5d302 SUMMARY:REUNIÓ SOBRE SAD AMB L'AJUNTAMENT DE MONTCADA LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220216T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220216T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220211T070751Z DTSTAMP:20220211T070751Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:656790c6-71af-4a1a-9eed-de5cc9230d74 SUMMARY:REUNIÓ DE L'ESPAI DE DEBAT EDUCATIU LOCATION:Centre Infantil Pintor Mir ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220211T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220211T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T072859Z DTSTAMP:20220208T072859Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:84c40051-aa7c-4ba3-b805-1c147fb3abc6 SUMMARY:REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PER A L'ORDENANÇA DE MOBILLITAT LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220214T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220214T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T073027Z DTSTAMP:20220208T073027Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3f096736-1b0d-43bd-81fc-03f0bf0baf23 SUMMARY:REUNIÓ DEL COMITÈ EXECUTIU DE L'AMTU LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220215T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220215T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T073540Z DTSTAMP:20220208T073540Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:cfc6d7eb-a639-458a-934c-99925c430a33 SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT D'EDUCACIÓ LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220215T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220215T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220211T094152Z DTSTAMP:20220211T094152Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:782580a4-f5dd-4193-b904-fd0c691f4869 SUMMARY:COMISSIÓ INFORMATIVA DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220216T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220216T173000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T074151Z DTSTAMP:20220208T074151Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:03d12fca-ead8-4e34-b48e-7fdffb7ef09c SUMMARY:VISITA A L'ESCOLA MOGENT. ALUMNES DE 3R CURS. ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220217T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220217T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T074328Z DTSTAMP:20220208T074328Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:bcc5eb63-639b-45e1-8cc5-fd8f8f2125cc SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT DE SEGURETAT CIUTADANA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220218T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220218T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T102235Z DTSTAMP:20220218T102235Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:17139de1-dc86-4010-b262-dca2cd1efb6c SUMMARY:REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PER AL REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220221T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220221T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220208T074601Z DTSTAMP:20220208T074601Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:5dcaa512-99c3-4f53-a245-2999c1221c2d SUMMARY:REUNIÓ ESTRATÈGICA DE L'ÀREA DE TERRITORI LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220215T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220215T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220211T094255Z DTSTAMP:20220211T094255Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6994cde1-e2f5-44b1-a747-bc2ef7d2ab0c SUMMARY:REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220216T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220216T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220211T094410Z DTSTAMP:20220211T094410Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:42e9abb7-c059-4221-9470-48e2a3907535 SUMMARY:REUNIÓ COMARCAL DE REGIDORS I REGIDORES D'EDUCACIÓ LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220217T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220217T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220211T094556Z DTSTAMP:20220211T094556Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b31a9475-b0f3-4027-b0bf-81cdb5c100bc SUMMARY:REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE PATRIMONI HISTÒRIC LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220217T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220217T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220211T094707Z DTSTAMP:20220211T094707Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b4a0b30e-a75e-4c34-b9b1-fb13be8c28e6 SUMMARY:VISITA AL CASTELL DE SANT MIQUEL. FINAL CAMPANYA EXCAVACIONS LOCATION:Al castell ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220218T121500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220218T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220211T094854Z DTSTAMP:20220211T094854Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a04aa897-749e-48e1-869e-b3fd17cf601d SUMMARY:REUNIÓ DE GOVERN LOCAL LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220215T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220215T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220211T094950Z DTSTAMP:20220211T094950Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2704ba5e-fae7-4408-985e-37437f26e19e SUMMARY:FIRMA DE L'ACTA DE POSSESSIÓ UN TREBALLADOR MUNICIPAL LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220214T140000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220214T141500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220211T095053Z DTSTAMP:20220211T095053Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1bc589b0-cccb-4dca-8a1d-3f1bd96013db SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220214T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220214T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220214T114503Z DTSTAMP:20220214T114503Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e37e9c7c-523d-4450-b132-e4e9d133f31b SUMMARY:REUNIÓ DE LA COMISSIÓ REDACTORA DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220216T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220216T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220214T114620Z DTSTAMP:20220214T114620Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:81df4bbd-3d95-4024-b647-c2381d8a343d SUMMARY:REUNIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ CULTURAL PALAU DALMANLA LOCATION:Hotel d'Entitats ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220221T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220221T193000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220216T093501Z DTSTAMP:20220216T093501Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d13ce03a-ce38-47cf-999f-b77794c88dea SUMMARY:REUNIÓ AMB EL BBVA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220222T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220222T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220216T093701Z DTSTAMP:20220216T093701Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:cca6e94f-7c32-4463-8c09-4272635471c5 SUMMARY:VISITA ALUMNES DE 3R DE PRIMÀRIA DE L'ESCOLA SANT SADURNÍ LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220314T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220314T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220216T115423Z DTSTAMP:20220216T115423Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a9564cb2-53cd-4048-918b-0865ebb21bcf SUMMARY:RERUNIÓ DE LA COMISSIÓ PER LA LA REDACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE MOBILITA T LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220223T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220223T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T102458Z DTSTAMP:20220218T102458Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:aa99d108-a74b-494f-a959-ab099963c4a1 SUMMARY:VISITA A L'ESCOLA MOGENT PER A INSCRIPCIÓ REGISTRE CUEME LOCATION:Escola Mogent ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220224T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220224T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T102609Z DTSTAMP:20220218T102609Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d7bcc427-d406-4a5d-9fb4-088f6f29a975 SUMMARY:REUNIÓ AMB ENTITATS DE GENT GRAN LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220224T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220224T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T102704Z DTSTAMP:20220218T102704Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e67e42ac-2c77-4e51-b206-bf1781d11b33 SUMMARY:REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR TERRITORIAL. DELEGACIÓ DE GOVERN DE LA G ENERALITAT DE CATALUNYA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220224T153000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220224T170000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T102811Z DTSTAMP:20220218T102811Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f8052f90-0d3a-4fb2-8c71-1657f213d90c SUMMARY:ACTIVITATS DE DIJOUS GRAS LOCATION:Can Saurina ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220224T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220224T193000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T184800Z DTSTAMP:20220225T184800Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7ceaa0cf-33fc-4c24-836f-24eca18ec794 SUMMARY:SESSIONS DE CONSELL D'ADMINISTRACIÓ I COMITÈ EXECUTIU DEL CONSORCI P ER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtiques ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220225T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220225T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T185133Z DTSTAMP:20220225T185133Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8962f549-d0bf-49f0-9154-ddf9ac608456 SUMMARY:REUNIÓ DE LA COMISSIÓ REDACTORA DEL REGLAMENT DELS SERVEI MUNICIPAL D'ESCOLA BRESOL ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220225T113000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220225T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T103158Z DTSTAMP:20220218T103158Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b8ddcdd5-636a-48c4-95df-73014c6f3568 SUMMARY:REUNIÓ DE LA TAULA DE CONVIVÈNCIA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220228T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220228T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T103523Z DTSTAMP:20220218T103523Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3d927815-2f9d-4295-b2aa-041da2c5b98c SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT D'EDUCACIÓ ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220301T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220301T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T103611Z DTSTAMP:20220218T103611Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f53ee54e-e7de-43ae-8991-bc32419d659a SUMMARY:REUNIÓ AMB CONCENTRACIÓ INDUSTRIAL VALLESANA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220307T123000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220307T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T103915Z DTSTAMP:20220218T103915Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1911b6ea-1222-4ab4-a7bf-b4a4ba78f60e SUMMARY:REUNIÓ DEL COMITÈ ESTRATÈGIC LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220309T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220309T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T104144Z DTSTAMP:20220218T104144Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:39cac03c-002e-48a5-a563-c6bd53c48f14 SUMMARY:COMITÈ EXECUTIU DE L'AMTU ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220310T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220310T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220302T092754Z DTSTAMP:20220302T092754Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b8c39cbb-1dfd-4ce3-994a-07a2ce2b2858 SUMMARY:INAUGURACIÓ OBRES ITINERARI DE VIANANTS BV5001\, ENTRE CAN BOSQUERON S DE DALT I EL NUCLI URBÀ DE MONTORNÈS. LOCATION:Al camí de vianants ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220310T123000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220310T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T104411Z DTSTAMP:20220218T104411Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8f97d9a7-5e09-46cb-80b0-31cfb31b7468 RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20320220T080000Z;INTERVAL=1 SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT DE SEGURETAT CIUTADANA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220311T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220311T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T104521Z DTSTAMP:20220218T104521Z SEQUENCE:0 EXDATE;TZID="Europe/Berlin":20220401T090000 EXDATE;TZID="Europe/Berlin":20220624T090000 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8f97d9a7-5e09-46cb-80b0-31cfb31b7468 SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT DE SEGURETAT CIUTADANA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220325T113000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220325T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE RECURRENCE-ID;TZID="Europe/Berlin":20220325T090000 LAST-MODIFIED:20220321T080059Z DTSTAMP:20220321T080059Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8f97d9a7-5e09-46cb-80b0-31cfb31b7468 SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT DE SEGURETAT CIUTADANA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220429T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220429T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE RECURRENCE-ID;TZID="Europe/Berlin":20220429T090000 LAST-MODIFIED:20220421T070403Z DTSTAMP:20220421T070403Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8f97d9a7-5e09-46cb-80b0-31cfb31b7468 SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT DE SEGURETAT CIUTADANA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220603T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220603T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE RECURRENCE-ID;TZID="Europe/Berlin":20220603T090000 LAST-MODIFIED:20220602T062638Z DTSTAMP:20220602T062638Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8f97d9a7-5e09-46cb-80b0-31cfb31b7468 SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT DE SEGURETAT CIUTADANA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220617T113000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220617T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE RECURRENCE-ID;TZID="Europe/Berlin":20220617T090000 LAST-MODIFIED:20220617T062650Z DTSTAMP:20220617T062650Z SEQUENCE:3 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8f97d9a7-5e09-46cb-80b0-31cfb31b7468 SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT DE SEGURETAT CIUTADANA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220701T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220701T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE RECURRENCE-ID;TZID="Europe/Berlin":20220701T090000 LAST-MODIFIED:20220704T080852Z DTSTAMP:20220704T080852Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e3e8bee4-bfaf-4b7c-a10c-b898f75b363c SUMMARY:REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220301T151500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220301T170000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T104742Z DTSTAMP:20220218T104742Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0010ff24-b07d-43cc-9437-d1e3544ecb95 SUMMARY:REUNIÓ AMB EL CONSELLER D'INTERIOR I EL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Parets del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220303T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220303T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T190011Z DTSTAMP:20220225T190011Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0bbbf797-d04a-4478-bdf5-2a1f8f1a93fe SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT DE SEGURETAT CIUTADANA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220304T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220304T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T105037Z DTSTAMP:20220218T105037Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:730d080b-3985-446b-bf47-6f3e4c29d632 SUMMARY:ACTE "CANVIEM LA MIRADA" LOCATION:Plaça de Joan Miró ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220304T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220304T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T105129Z DTSTAMP:20220218T105129Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a4b57ef1-a1ff-4a4d-8481-d038fc4ce8dd SUMMARY:REUNIÓ DE L'ESPAI DE DEBAT EDUCATIU LOCATION:Centre Infantil Pintor Mir ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220311T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220311T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220218T105350Z DTSTAMP:20220218T105350Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1e3c26f9-64ff-4e05-aa17-69cda916bd3f SUMMARY:COMISSIONS INFORMATIVES DE LES ÀREA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220223T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220223T101500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T184624Z DTSTAMP:20220225T184624Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:63ded0aa-e509-477d-bbc7-2c8554cc9684 SUMMARY:COMISSIONS INFORMATIVES DE LES ÀREES DE TERRITORI I SEGURETAT CIUTAD ANA I CONVIVÈNCIA LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220223T101500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220223T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T184719Z DTSTAMP:20220225T184719Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:4fe5a079-1e64-49b1-99b4-b755fc813f71 SUMMARY:REUNIÓ D'AGENDA COMUNICATIVA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220223T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220223T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T184706Z DTSTAMP:20220225T184706Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9e89ad21-0f76-48ca-90bf-af13e6a74d83 SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ LOCATION:Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220224T193000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220224T210000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T184859Z DTSTAMP:20220225T184859Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:be56bbd0-406f-4788-bc53-07d3f34d896e SUMMARY:CARNAVAL FAMILIAR: RUA I ANIMACIÓ LOCATION:Plaça de Pau Picasso i Carpa polivalent El Sorralet ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220225T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220225T193000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T185258Z DTSTAMP:20220225T185258Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6d6a609f-b805-47a8-9dd4-5f04ea0eb711 SUMMARY:RUA DE CARNAVAL LOCATION:Carrers del poble ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220226T163000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220226T193000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T185346Z DTSTAMP:20220225T185346Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0efff06a-0d61-419a-8b30-732f24d1f36c SUMMARY:LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS DE DISFRESSES DE CARNAVAL LOCATION:Carpa Polivalent El Sorralet ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220226T193000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220226T210000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T185455Z DTSTAMP:20220225T185455Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f054cd16-87ae-46a3-a78b-eb6aca2a16af SUMMARY:SESSIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220228T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220228T100000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T185550Z DTSTAMP:20220225T185550Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7104e5a5-248d-40ec-a9aa-81d77ae5fe47 SUMMARY:REUNIÓ DE L'ÀREA DE TERRITORI LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220301T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220301T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T185701Z DTSTAMP:20220225T185701Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d007daf6-0d83-4696-9a9b-a520ef1d9a03 SUMMARY:REUNIÓ DE REGIDORS DE BARRI LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220302T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220302T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T185918Z DTSTAMP:20220225T185918Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a18ea8a9-db43-4ab7-aa36-bc6dd8e8761a SUMMARY:LLIURAMENT PREMIS SORTEIG DE NADAL "MontornesSomComerç" LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220307T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220307T180000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T190327Z DTSTAMP:20220225T190327Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:4530880c-43ac-4920-b9a0-b714cacdc7fc DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220308T083000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220308T090000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PRIVATE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T190427Z DTSTAMP:20220225T190427Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e3c7c1b4-3085-4c70-bf7f-b2134e29e633 SUMMARY:SESSIÓ INFORMATIVA DEL PACTE D'ALCALDIES PEL CLIMA LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220309T094500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220309T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T190543Z DTSTAMP:20220225T190543Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:323c9eef-5ec2-4cf2-861c-f4fed6472c12 SUMMARY:REUNIÓ AMB EL CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220309T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220309T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T190636Z DTSTAMP:20220225T190636Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2b4228ed-bb4d-4a29-85d2-8058c677520d SUMMARY:INSCRIPCIÓ REGISTRE (CUEME) LOCATION:Escola Palau d'Ametlla ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220310T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220310T094500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220225T190743Z DTSTAMP:20220225T190743Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a4baed50-8fbd-4cd7-9342-9ff7ae015e77 SUMMARY:REUNIÓ SEGUIMENT EDUCACIÓ LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220315T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220315T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220308T125757Z DTSTAMP:20220308T125757Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:898f7acc-3d92-47a3-9865-f1c8e95d9217 SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220228T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220228T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220228T082403Z DTSTAMP:20220228T082403Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e4b02c04-009d-4b6f-9e65-7a882247d287 SUMMARY:REUNIÓ AMB L'INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220325T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220325T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220311T102529Z DTSTAMP:20220311T102529Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:612f4746-5dcb-457e-b313-c26b95745ebd SUMMARY:PLE MUNICIPAL ORDINARI ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220303T193000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220303T223000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220302T091713Z DTSTAMP:20220302T091713Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:bc1c6b8a-a52c-43b5-82e6-4b01ec3d8bd9 SUMMARY:XERRADA "CANVIEM LA MIRADA\, COM EDUCAR EN IGUALTAT" DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Centre Infantil Pintor Mir ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220304T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220304T193000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220302T091837Z DTSTAMP:20220302T091837Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ea780ac5-899b-4d7d-aa66-561830392ed0 SUMMARY:CONSELL PLENARI DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220314T160000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220314T170000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220302T092930Z DTSTAMP:20220302T092930Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8abfb4d7-c3cf-4708-b982-8aa08c41ee97 SUMMARY:JUNTA GENERAL DEL CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA I ASSEMBLE A GENERAL DEL CONSORCI ASSOCIACIÓ PATRONAL SANITÀRIA I SOCIAL LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220316T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220316T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220302T093149Z DTSTAMP:20220302T093149Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6264a7bb-faf6-4005-baf1-41577c4060fe DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220316T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220316T173000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PRIVATE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220302T093229Z DTSTAMP:20220302T093229Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2f025ad8-7599-4c1f-84b0-8e6b51edf1b1 SUMMARY:ACTE DE PRESENTACIÓ DE LA MITJA MARATÓ MONTORNÈS-MONTMELÓ-VILANOVA- LA ROCA. DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montmeló ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220316T183000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220316T203000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220302T093456Z DTSTAMP:20220302T093456Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:296adbce-c1d7-4785-be84-59b81bd630c0 SUMMARY:CELEBRACIÓ D'UN MATRIMONI CIVIL LOCATION:Can Saurina ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220318T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220318T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220302T093657Z DTSTAMP:20220302T093657Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0f8f1d1b-e3a2-400a-a027-075c5800fd0d SUMMARY:CELEBRACIÓ D'UN MATRIMONI CIVIL LOCATION:Can Saurina ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220326T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220326T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220302T093857Z DTSTAMP:20220302T093857Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:5eea481d-b0cd-449c-aebb-1236fa23c005 SUMMARY:LECTURA DEL MANIFEST INSTITUCIONAL DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONE S LOCATION:Als jardins de l'Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220308T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220308T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220303T082622Z DTSTAMP:20220303T082622Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:027c34a2-9ef9-4f6f-b21a-ae88fe29cbb8 SUMMARY:SESSIO PER A LA MODIFICACIO DE L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONCESSI Ó DE SUBVENCIONS LOCATION:Telelmàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220308T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220308T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220307T081645Z DTSTAMP:20220307T081645Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f59ed9b0-a57e-44fa-8d6d-4ba3055253d0 SUMMARY:REUNIÓ AMB L'ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220307T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220307T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220307T081141Z DTSTAMP:20220307T081141Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f147e15f-2130-4a83-9694-ca133b50cc72 SUMMARY:PRESENTACIÓ INTERNA DEL SISTEMA VIDEOACTA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220308T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220308T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220307T081613Z DTSTAMP:20220307T081613Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1fdca710-8c0d-490f-937a-db27e306a89a SUMMARY:VISITA D'UN CIUTADÀ AMB CITA PRÈVIA LOCATION:OAC Centre ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220310T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220310T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220307T081855Z DTSTAMP:20220307T081855Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f6de2743-50f8-441a-8977-70174391e8b5 SUMMARY:REUNIÓ AMB AYUNTAMIENTOS POR EL CLIMA LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220311T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220311T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220307T082137Z DTSTAMP:20220307T082137Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:fbe3aa9b-1540-4149-9c29-38857e3a5192 SUMMARY:ACTIVITATS DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES LOCATION:Centre Juvenil Sputnik ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220308T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220308T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220307T082650Z DTSTAMP:20220307T082650Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:653b0632-e486-452f-a397-9c076b77501f SUMMARY:REUNIÓ AMB GIACSA - CONGIAC LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220309T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220309T094500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220308T125223Z DTSTAMP:20220308T125223Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ee7f2ca6-8518-44a0-aeb2-136dba50c784 SUMMARY:REUNIÓ AMB EL CLUB KÀRATE MONTORNÈS LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220310T183000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220310T203000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220308T125459Z DTSTAMP:20220308T125459Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7e1c2703-c191-49e8-91fb-c33955cab9c3 SUMMARY:REUNIÓ AMB LA DIRECTORA DELS SERVEIS TERRITORIALS DE DRETS SOCIALS DE LA GENERALITAT LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220315T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220315T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220308T125747Z DTSTAMP:20220308T125747Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:cab056c7-e736-4c3b-a48e-b1c575564532 SUMMARY:REUNIÓ PLANIFICACIÓ JARDINERIA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220315T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220315T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220308T125859Z DTSTAMP:20220308T125859Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2e70fb5c-b24b-441a-aa8c-2620a931b1ae SUMMARY:REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DEL REGLAMENT DE BIBLIOTECA LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220321T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220321T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220308T130047Z DTSTAMP:20220308T130047Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7fcb229d-f36c-499a-93eb-1296d438cac9 SUMMARY:RODA DE PREMSA SOBRE LES REGIDORIES DE BARRI LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220321T123000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220321T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220308T130151Z DTSTAMP:20220308T130151Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3caa3846-0822-4e50-b665-f59d6dfe6086 DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220310T153000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220310T170000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PRIVATE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220310T080754Z DTSTAMP:20220310T080754Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1b106ff6-887d-4c0c-a663-b689905f0e5d SUMMARY:REUNIÓ D'EDUCACIÓ AMB LA GENERALITAT LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220318T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220318T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220311T100057Z DTSTAMP:20220311T100057Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b2bbbe87-66a7-4668-b2ef-1d03c82103b7 SUMMARY:VISITA D'UNA CIUTADANA A CITA PRÈVIA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220314T123000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220314T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220311T100156Z DTSTAMP:20220311T100156Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:edc4235e-1a45-4776-a1e9-fa1f374dd4b6 SUMMARY:VISITA D'UN CIUTADÀ AMB CITA PRÈVIA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220314T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220314T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220311T100227Z DTSTAMP:20220311T100227Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9dd6646d-3c98-4b64-b84d-f9a7bc5cc951 SUMMARY:ATENCIÓ SERVEI GENT GRAN NORD ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220321T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220321T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220311T100551Z DTSTAMP:20220311T100551Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:16e5eac2-9a51-4fa2-b06a-82280d7c34f7 SUMMARY:CONSELL D'ALCALDIES DEL VALLÈS ORIENTAL ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220323T113000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220323T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220311T100718Z DTSTAMP:20220311T100718Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:52f2f999-8796-41e4-8e1e-24e14555fd15 SUMMARY:COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA MOGENT LOCATION:Escolar Mogent ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220323T164500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220323T181500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220311T101609Z DTSTAMP:20220311T101609Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1f8f1a7d-c58d-47ca-8843-f8c7110fda5e SUMMARY:COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220323T183000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220323T190000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220311T101748Z DTSTAMP:20220311T101748Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:06d452c0-bd6a-4b68-9393-75efdbf46fbd SUMMARY:PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Teatre Auditori de Llinars del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220323T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220323T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220323T073412Z DTSTAMP:20220323T073412Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:20f42f09-b9fb-4a59-9463-ca4b4dce9fe2 SUMMARY:VISITA DELS ALUMNES DE 4T DE PRIMÀRIA DE L'ESCOLA PALAU D'AMETLLA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220324T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220324T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220311T102118Z DTSTAMP:20220311T102118Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:4bf02750-e16d-4c84-b25a-ce8a6c1d6711 SUMMARY:Jornada de Presentació del Protocol Marc per a la detecció\, actuaci ó i prevenció de l'abús sexual i de l'assetjament a les escoles municipals d e música\, dansa i centres de les arts\, LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220324T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220324T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220311T102226Z DTSTAMP:20220311T102226Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:4e4fa32c-9caa-4d07-939c-d1712d084b3c SUMMARY:REUNIÓ DE REGIDORIA AMB ELS VEÏNS DE CAN PARERA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220324T184500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220324T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220311T102516Z DTSTAMP:20220311T102516Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:64d39bc9-2784-4a3a-b66d-4f077428f5a8 SUMMARY:CONCERT "LES DONES DE LA MEVA VIDA" LOCATION:Teatre Marganida Xirgu ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220312T200000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220312T210000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220314T120203Z DTSTAMP:20220314T120203Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:778e481a-d405-4128-8089-57b33e9781ba SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220314T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220314T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220314T120337Z DTSTAMP:20220314T120337Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3b8c7ad7-a19c-4137-8905-01bb039cd176 SUMMARY:REUNIÓ AMB L'EMPRESA COMART\, SA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220316T143000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220316T153000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220317T140245Z DTSTAMP:20220317T140245Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1dee68c3-06ef-4df7-8786-ed9dae8a89ed SUMMARY:PREMI DE "AYUNTAMIENTOS POR EL CLIMA: CENTRE SPUTNIK RV: 50+1 INICIA TIVAS MUNICIPALES" RECONOCIMIENTO ESPECIAL PARA MONTORNÈS DEL VALLÈS LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220317T113000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220317T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220317T140415Z DTSTAMP:20220317T140415Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a2515958-e6c6-4c7f-a7b6-617f613123a6 SUMMARY:ATENCIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220317T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220317T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220317T140445Z DTSTAMP:20220317T140445Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:fe185128-f25f-4262-84f4-2da8e3f5afd3 DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220317T183000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220317T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PRIVATE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220317T140517Z DTSTAMP:20220317T140517Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1be5b574-fc58-4201-9ed3-6b91440506da SUMMARY:VISITA D'UNS CIUTADANS AMB CITA PRÈVIA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220318T140000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220318T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220317T140556Z DTSTAMP:20220317T140556Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2fe45e79-bdf9-4b98-aea3-4fb819c23369 SUMMARY:REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220408T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220408T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220404T062749Z DTSTAMP:20220404T062749Z SEQUENCE:3 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f7d98f8c-f417-4a7f-8d95-9c7132753d66 SUMMARY:REGIDORIA DEL BARRI DE L'AMETLLER ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220321T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220321T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220317T141043Z DTSTAMP:20220317T141043Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b5ff5def-4618-4393-9e37-cfbe4f8f028e SUMMARY:COMISSIÓ DE L'ORDENANÇA DE MOBILITAT LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220322T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220322T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220317T141316Z DTSTAMP:20220317T141316Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:662ff6d5-dcac-4a23-9fb1-50f3870bbbea SUMMARY:RODA DE PREMSA SOBRE LA VISITA DEL DIRECTOR GENERAL D'ECONOMIA SOCIA L\, SR. JOSEP VIDAL\, I PRESENTACIÓ DE PROJECTES DE LA COMARCA LOCATION:Centre Juvenil Sputnik ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220329T114500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220329T124500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220318T070711Z DTSTAMP:20220318T070711Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:16757afb-79c1-4066-8381-3ee218802c62 SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT D'EDUCACIÓ ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220329T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220329T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220318T070742Z DTSTAMP:20220318T070742Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:169dd03a-7356-4210-a540-19b0bf77d3a6 SUMMARY:PRESÈNCIA A L'INCENDI INDUSTRIAL LOCATION:C. D'ANTONIO MACHADO ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220318T000000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220318T003000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T073333Z DTSTAMP:20220321T073333Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:dc6a53d5-a20d-4e5b-9e8a-e1dabef195ee SUMMARY:MANIFESTACIÓ CONTRA L'EXCLUSIÓ FINANCERA PENSIONISTES DE MONTORNÈS ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220318T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220318T193000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T073455Z DTSTAMP:20220321T073455Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0993feb5-4f98-4f1b-b67d-526f5f19e35a SUMMARY:ASSISTÈNCIA INCENDI INDUSTRIAL LOCATION:C. d'Antonio Machado ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220318T193000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220319T003000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T073840Z DTSTAMP:20220321T073840Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0333821d-2ab3-468a-8f1c-a8178b2b7364 SUMMARY:ACTE D'ORGANITZACIÓ LOCATION:Ajuntament de Montmeló ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220319T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220319T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T074037Z DTSTAMP:20220321T074037Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b6b1e564-4475-4b01-9e7d-e48ac4795df9 SUMMARY:CAMPIONAT DE BARCELONA DE FUTBOL TAULA 20222 LOCATION:Carpa Polivalent El Sorralet ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220319T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220319T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T074957Z DTSTAMP:20220321T074957Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7b84cca3-a626-4da2-af06-a00bf1677e8d SUMMARY:CAMPIONAT DE BARCELONA DE FUTBOL TAULA 2022 LOCATION:Carpa Polivalent El Sorralet ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220320T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220320T144500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T074932Z DTSTAMP:20220321T074932Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8c1b3a0d-f8dd-4e4f-9360-ac44cf5e6567 SUMMARY:PRESSA DE POSSESSIÓ DE LA TÈCNICA DE SALUT PÚBLICA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220321T091500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220321T093000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T075100Z DTSTAMP:20220321T075100Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:4adb30d9-96ee-45a4-900a-ecaa31f3f7c4 SUMMARY:COMISSIÓ D'ELECCIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA MARINADA LOCATION:Escola Marinada ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220321T164500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220321T180000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T075205Z DTSTAMP:20220321T075205Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2262d096-fe66-4970-a6c8-2128ce2e39a1 SUMMARY:CONSELL ASSESSOR TERITORIAL. DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220324T153000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220324T170000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T080042Z DTSTAMP:20220321T080042Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:5cb7cd64-87dc-410d-84ca-69dbb48c1c4d SUMMARY:CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL CONSORCI DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220325T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220325T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T080311Z DTSTAMP:20220321T080311Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a4638b2b-8278-4c6b-9813-16c84df9fb76 SUMMARY:CONSELL EXECUTIU DEL CONSORDI DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220325T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220325T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T080514Z DTSTAMP:20220321T080514Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:164aa026-8903-4e55-824a-30d18afce24e SUMMARY:REUNIÓ DE LA TAULA DE CONVIVÈNCIA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220328T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220328T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T080650Z DTSTAMP:20220321T080650Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:4c16d6d9-61bf-46ee-aa54-fbbca955f0e3 SUMMARY:REUNIÓ AMB L'AMTU I ELS AJUNTAMENT DE VILANOVA\, VALLROMANES I MONTM ELÓ LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220328T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220328T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T080910Z DTSTAMP:20220321T080910Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6cdb93dd-9476-403d-a2fc-fe96be9ee803 SUMMARY:REUNIÓ DE LA REGIDORIA DEL BARRI DE MANSÓ CALDERS ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220328T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220328T203000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T081108Z DTSTAMP:20220321T081108Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d54bb847-11ab-49c5-9260-6a76d413514f SUMMARY:REUNIÓ AMB RENFE ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220330T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220330T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T081305Z DTSTAMP:20220321T081305Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:54c52bab-a1bb-484d-bf75-311e82c18674 SUMMARY:REUNIÓ DE LA REGIDORIA DEL BARRI DE MONTORNÈS CENTRE ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220330T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220330T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T081352Z DTSTAMP:20220321T081352Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f2a01afe-4de5-4391-8fb3-92c6f9f06db6 SUMMARY:REUNIÓ ANUAL DE SEGUIMENT DE LA COMISSIÓ DE MONS OBSERVANS SEGUIMENT DE LA LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220331T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220331T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T081910Z DTSTAMP:20220321T081910Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c88b7bd6-feb7-4728-80b4-708a9430ef93 SUMMARY:I SESSIÓ MODEL DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DE L'EQUITAT EDUCATIVA A L'E SCALA LOCAL ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220331T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220331T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T082751Z DTSTAMP:20220321T082751Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:cfa3c6c6-8bed-400f-a8a0-3eba7fc923af SUMMARY:REUNIÓ DE LA REGIDORIA DE BARRI DE VINYES VELLES LOCATION:Hotel d'Entitats ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220331T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220331T201500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220321T083913Z DTSTAMP:20220321T083913Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3c747f58-1580-4ea6-a0e3-990d175061b8 SUMMARY:REUNIÓ AMB EL CONSORCI DE SALUT I SOCIAL LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220322T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220322T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220322T072350Z DTSTAMP:20220322T072350Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2e91b5c4-4f52-456a-b8ea-2c2a8f360673 SUMMARY:ASSEMBLEA GENERAL MANCOMUNITAT EL GALZERAN DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220324T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220324T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220323T073343Z DTSTAMP:20220323T073343Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c60f6613-7f72-4db8-9503-454b37927828 SUMMARY:MITA MARATÓ MONTONRÈS-MONTMELÓ-VILANOVA-LA ROCA I CURSA DELS 6 KMS ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220327T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220327T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220323T073733Z DTSTAMP:20220323T073733Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:54f3f974-da8c-4b55-9bd2-2777b5aaedb7 SUMMARY:ENTREVISTA PEL BUTLLETÍ DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN DE CATALUNYA LOCATION:Telempatica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220328T123000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220328T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220323T073848Z DTSTAMP:20220323T073848Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7fc2ca40-1d91-444f-b1d8-e83b9ab8abf1 SUMMARY:CONSELL PLENARI DE L'ASSOCIACIÓ B-30 LOCATION:Sala Basart Cooperativa\, Parets del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220401T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220401T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220323T074122Z DTSTAMP:20220323T074122Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:697522fb-b15e-416a-8223-32ab3a54db42 SUMMARY:REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PER A L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE MOBILITAT LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220401T123000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220401T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220323T074238Z DTSTAMP:20220323T074238Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:462fd9b8-c87e-46a0-8120-188ffd45c9c1 SUMMARY:SALUTACIÓ A L'ACTE DEL 10è ANIVERSARI DE LA BOTIGA "AIRES DE JABUGO" LOCATION:C. de l'Estrella ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220325T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220325T183000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220323T100509Z DTSTAMP:20220323T100509Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:21a0865b-d6cb-47b0-8acc-8ee8b230c816 SUMMARY:ACTE SOBRE LA GUERRA A UCRAÏNA LOCATION:Teatre Margarida Xirgu ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220325T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220325T210000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220324T081726Z DTSTAMP:20220324T081726Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6dea03bb-e578-4555-947b-7c357008c7d4 SUMMARY:REUNIÓ AMB LA GERÈNCIA DE LA MASIA DE CAN SALA AMB CITA PRÈVIA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220404T123000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220404T131500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220328T070845Z DTSTAMP:20220328T070845Z SEQUENCE:3 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1a5e055f-4338-4208-8667-10a8e3f4b1e3 SUMMARY:CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA POESIA AMB ELS ALUMNES DE 4t DE L'ESCOLA PA LAU D'AMETLLA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220324T150000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220324T153000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220324T115332Z DTSTAMP:20220324T115332Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6e5e0817-84b0-443d-b801-f47072ba15cd SUMMARY:ESCPECTACLE FAMILLIAR "HISTRIÒNIC"\, AMB LA CIA. EL REPLÀ LOCATION:Teatre Margarida Xirgu ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220326T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220326T190000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220324T122704Z DTSTAMP:20220324T122704Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:5af9f7ff-f338-45b8-bd46-0387d555a054 SUMMARY:Cicle Gaudí: "Sis dies corrents"\, de Neus Ballús LOCATION:Espai Cultural Montbarri ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220327T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220327T193000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220324T122951Z DTSTAMP:20220324T122951Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7c1021cd-a723-4e49-8161-5ce8161cce58 SUMMARY:LLIURAMENT DE PREMIS DE LA 22a EDICIÓ DEL "MOU-TE PER L'ESCLEROSI M ÚLTIPLE" DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Circuit de Catalunya ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220501T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220501T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220325T070651Z DTSTAMP:20220325T070651Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e3abfb9e-151e-4835-a3cb-7439ea045215 SUMMARY:SIGNATURA COMPTES SAVO SA LOCATION:Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Orienal ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220328T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220328T093000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220328T064747Z DTSTAMP:20220328T064747Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b7bf7739-af76-4b06-86f5-0c1591140eb3 SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220328T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220328T190000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220328T064916Z DTSTAMP:20220328T064916Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8dbdeb4e-32b6-4bad-976a-ac24e769edee SUMMARY:COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA PRESIDÈNCIA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220330T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220330T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220328T065334Z DTSTAMP:20220328T065334Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:55768047-65c3-4c5b-8cc4-37ae1c2324b7 SUMMARY:COMISSIÓ INFORMATIVA DE L'ÀREA DE TERRITORI LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220330T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220330T104500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220328T070126Z DTSTAMP:20220328T070126Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:37da60e8-a646-4ed8-babf-4ecbafc4db5d SUMMARY:COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220330T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220330T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220328T070217Z DTSTAMP:20220328T070217Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f6f8c61b-8629-4651-91e8-7d5ea0f60e89 SUMMARY:ACTE PÚBLIC 10 ANYS DE GOVERN MUNICIPALS LOCATION:Teatre Margarida Xirgu ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220401T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220401T220000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220328T070501Z DTSTAMP:20220328T070501Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e6e8de49-10c9-4c34-9029-5d49fde6fb12 SUMMARY:REUNIÓ AMB L'EMPRESA METROVACESA AMB CITA PRÈVIA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220420T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220420T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220404T074443Z DTSTAMP:20220404T074443Z SEQUENCE:4 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7139394f-c8ff-4c9d-95e5-6cc23bd1e291 SUMMARY:RODA DE PREMSA CUIDEM-NOS LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220404T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220404T134500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220328T071002Z DTSTAMP:20220328T071002Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:432afefa-62b2-4f94-afb3-8940e23046a8 SUMMARY:COMISSIÓ DE SELECCIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA MOGENT LOCATION:Escola Mogent ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220404T164500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220404T190000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220328T071127Z DTSTAMP:20220328T071127Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ad733264-b5a5-4058-b2e0-aadc1f07f350 SUMMARY:REUNIÓ DE REGIDORIES DE BARRI: LA BÒBILA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220404T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220404T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220328T071208Z DTSTAMP:20220328T071208Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:32758170-94e6-4fa2-83ff-17b790671c79 SUMMARY:COMISSIÓ DE REDACCIÓ DEL REGLAMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220405T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220405T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220406T071027Z DTSTAMP:20220406T071027Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9b0c5a9f-7e94-4a22-8467-978c3759fc0d DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220405T171500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220405T190000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PRIVATE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220404T095646Z DTSTAMP:20220404T095646Z SEQUENCE:2 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:34ec97bd-7f52-426f-bb26-6e7e192ea2f0 SUMMARY:CLOENDA DELS TALLERS DE MEMÒRIA LOCATION:Teatre Margarida Xirgu ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220406T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220406T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220328T072249Z DTSTAMP:20220328T072249Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3d89a6d6-cd8c-44b7-84fd-3cd69e548c8d SUMMARY:REUNIÓ AMB L'EMPRESA DSM AMB CITA PRÈVIA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220406T140000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220406T150000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220328T072353Z DTSTAMP:20220328T072353Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:79d830a9-1661-4200-9f12-a911c3c572e9 SUMMARY:REUNIÓ DE REGIDORIES DE BARRI: MONTORNÈS NORD LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220406T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220406T201500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220328T080842Z DTSTAMP:20220328T080842Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f488915d-a63b-4162-9540-85b339c537d8 SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT DEL PTT LOCATION:Centre Juvenil Sputnik ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220407T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220407T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220328T073032Z DTSTAMP:20220328T073032Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:188068be-577f-4c10-b680-263873e27d14 SUMMARY:PLE ORDINARI MUNICIPAL LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220407T193000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220407T234500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220406T071006Z DTSTAMP:20220406T071006Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d3932652-5917-405b-ba5e-f1f19453c6e3 SUMMARY:REUNIÓ AMB L'EMPRESA DAEVI\, AMB CITA PRÈVIA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220421T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220421T104500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220331T064858Z DTSTAMP:20220331T064858Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a405c51a-453d-48fe-8ef2-4b2ef36e0f67 SUMMARY:ATENCIONS INSTITUCIONALS POLICIA LOCAL ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220330T140000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220330T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220331T062627Z DTSTAMP:20220331T062627Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f1abb6e3-c434-4dca-b16b-ce9178021253 SUMMARY:FIRMA DE L'ACTA DE PRESSA DE POSSESSIÓ D'UNA TREBALLADORA MUNICIPAL LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220401T121500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220401T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220331T062742Z DTSTAMP:20220331T062742Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:376789cc-42e7-4949-815e-852fac53120e SUMMARY:JUNTA DE PORTAVEUS LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220404T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220404T100000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220331T063701Z DTSTAMP:20220331T063701Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a9098b47-38aa-4c15-b12d-8d6611ff4206 SUMMARY:SESSIÓ ALCALDES I ALCALDESSES - DONAR COMPTE INFORME DE SINDICATURA DE COMPTES DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Hotel Augusta Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220407T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220407T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220331T065029Z DTSTAMP:20220331T065029Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7c27a443-3c48-40cd-bb1c-f962400e830c SUMMARY:PRESENTACIÓ MEMORIA 2021 DE LA POLICIA LOCAL DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220404T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220404T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220401T125738Z DTSTAMP:20220401T125738Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:5c6fbdbc-5e3a-4c4a-b572-8542b43706cd SUMMARY:ACTE D'ACOLLIDA A PERSONES UCRAÏNESES FUGIDES DE LA GUERRA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220408T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220408T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220406T070858Z DTSTAMP:20220406T070858Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d79f36f1-0431-4fd6-a775-bc0c0bdc6760 SUMMARY:CONSELL ASSESSOR TERRITORIAL. DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220407T153000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220407T170000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220404T063049Z DTSTAMP:20220404T063049Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b862efa2-7447-4927-aae7-f57d07329b18 SUMMARY:VISITA D'UNA CIUTADANA AMB CITA PRÈVIA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220406T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220406T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220404T063220Z DTSTAMP:20220404T063220Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:55bcff13-a341-4074-ae12-b62b2bb9fcd8 SUMMARY:ACTE D'INVESTIDURA DE L'ALCALDESSA DE GRANOLLERS LOCATION:Ajuntament de Granollers ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220401T174500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220401T184500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220404T063406Z DTSTAMP:20220404T063406Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7fedb559-033f-4470-992e-eb8a3b0fe28c SUMMARY:REUNIÓ AMB LA DIRECCIÓ DE L'EMPRESA CLD LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220405T083000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220405T100000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220404T065528Z DTSTAMP:20220404T065528Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1a7232cb-7b0a-4ff6-9170-470fe541d911 SUMMARY:COMISSIÓ D'ELECCIÓ DE LA DIRECCIÓ DE L'ESCOLA MARINADA LOCATION:Escola Marinada ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220406T164500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220406T190000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220406T070953Z DTSTAMP:20220406T070953Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e3b89968-163e-4a05-870e-82ce11261c71 SUMMARY:VISITA D'UNS CIUTADANS AMB CITA PRÈVIA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220411T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220411T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220406T100148Z DTSTAMP:20220406T100148Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:83497f5a-2813-42da-8d86-d24edfa93917 SUMMARY:REUNIÓ AMB L'AMTU I ELS AJUNTAMENTS DE MONTMELÓ\, VALLROMANES I VILA NOVA DEL VALLÈS LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220411T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220411T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220406T100401Z DTSTAMP:20220406T100401Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:630b9345-c179-4dc2-b8b5-4fa667f4d76a SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT EDUCACIÓ ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220412T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220412T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220406T101624Z DTSTAMP:20220406T101624Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8064e61d-5519-401e-82bc-ede4a2074fa6 SUMMARY:REUNIÓ DEL COMITÈ ESTRATÈGIC ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220413T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220413T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220406T101720Z DTSTAMP:20220406T101720Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9cf74de4-e99d-47bc-89fe-eb4f068f0324 SUMMARY:PLE DEL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220419T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220419T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220406T102046Z DTSTAMP:20220406T102046Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7d236209-b624-4d3a-97aa-a5fc6a764ad3 SUMMARY:REUNIÓ AMB ELS SERVEIS TERRITORIALS DE BARCELONA DE DRETS SOCIALS LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220420T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220420T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220406T102242Z DTSTAMP:20220406T102242Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:4e381ae2-be6a-49d3-97e0-41f29a474226 SUMMARY:COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL REGLAMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220420T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220420T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T063043Z DTSTAMP:20220421T063043Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:68953043-1f21-474e-a1ba-456148fcc007 SUMMARY:COMISSIÓ INFORMATIVA DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220420T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220420T173000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T063122Z DTSTAMP:20220421T063122Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f939fd7d-cd05-4cf3-8bf2-bb5897fa9af9 SUMMARY:REGIDORIES DE BARRI. TELÈGRAF CASABLANCA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220420T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220420T210000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T063214Z DTSTAMP:20220421T063214Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:dbbe37c6-edbb-4e71-93c8-0065803a279c SUMMARY:VISITA D'UN CIUTADÀ AMB CITA PRÈVIA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220421T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220421T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T063254Z DTSTAMP:20220421T063254Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:cfa42d1a-0e18-46c9-a88f-a73bd5b6be28 SUMMARY:CONSELL ASSESSOR TERRITORIAL. DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220421T153000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220421T170000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T063417Z DTSTAMP:20220421T063417Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:aa711918-8fa4-44da-854c-fd992d93e9b5 SUMMARY:REGIDORIES DE BARRI: CAN COLL - MANSÓ COLL ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220421T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220421T203000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T063515Z DTSTAMP:20220421T063515Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:dc8c96b2-0b4e-46ce-b4d6-81ef42defc46 SUMMARY:REUNIÓ DE L'ESPAI DE DEBAT EDUCATIU ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220422T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220422T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T064241Z DTSTAMP:20220421T064241Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6864a7c9-95e9-48f2-834f-c413eb763c11 SUMMARY:COMMEMORACIÓ DEL 14 D'ABRIL I OFRENA FLORAL LOCATION:Plaça de la República ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220413T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220413T203000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T064406Z DTSTAMP:20220421T064406Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a4bed0da-d497-4560-a73e-70902e426678 SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220411T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220411T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T064446Z DTSTAMP:20220421T064446Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9726339b-91c0-4662-b3e5-b72c2069cc7a SUMMARY:TORNEIG DE HANDBOL BASE I TORNEIG DE HANDBOL 34X3 LOCATION:Carpa Polivalent el Sorralet ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220409T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220409T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T064702Z DTSTAMP:20220421T064702Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0c545cd8-9e2c-4c95-81c4-09982a8c7165 SUMMARY:REUNIÓ DE LA TAULA DE CONVIVÈNCIA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220425T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220425T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T064850Z DTSTAMP:20220421T064850Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:fee93de9-132a-40aa-9545-d644fbc034bb SUMMARY:VISITA INSTITUCIONAL A L'EMPRESA LUBRIZOL ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220425T123000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220425T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T064940Z DTSTAMP:20220421T064940Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f6c5ef76-ee93-4963-9956-be2a7dbfda50 SUMMARY:CONSELL PLENARIS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈ S ORIENTAL LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220425T160000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220425T170000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T065101Z DTSTAMP:20220421T065101Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:34b17f55-c3e8-43d1-9f3c-8b5630025a7e SUMMARY:REUNIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL SOBRE LA SITUACIÓ DE LS CAIXERS AUTOMÀTICS A DETERMINATS MUNICIPIS LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220425T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220425T183000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T065330Z DTSTAMP:20220421T065330Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ea308f07-759e-4161-9c25-0f3fbc34fdd1 SUMMARY:REUNIÓ DE REGIDORIES DE BARRI. CASTELL - CAN COMAS LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220425T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220425T203000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T065430Z DTSTAMP:20220421T065430Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:278e2845-3de8-44a8-bea6-15533b3793aa SUMMARY:VIATGE INSTITUCIONAL D'ALCALDIES AL PARLAMENT EUROPEU LOCATION:Burssel·les ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220426T080000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220427T180000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220425T094619Z DTSTAMP:20220425T094619Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6b0e42eb-8365-4eb7-811c-d7bf3888e2cd SUMMARY:REUNIÓ DEL COMITÈ EXECUTIU DE L'AMTU LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220428T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220428T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T065739Z DTSTAMP:20220421T065739Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f9cf1d1b-3278-405e-9711-b32825e8f746 SUMMARY:REUNIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE MONTMELÓ ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220428T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220428T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T065856Z DTSTAMP:20220421T065856Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ce579f50-0102-4e88-98e0-347c1d8c2b49 SUMMARY:2a SESSIÓ DE MODEL DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DE L'EQUITAT EDUCATIVA A ESCALA LOCAL ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220428T150000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220428T180000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T070018Z DTSTAMP:20220421T070018Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9c232ee0-c7ed-4ed9-9d1e-8aeca9031086 SUMMARY:REGIDORIES DE BARRI. CAN BOSQUERONS ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220428T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220428T203000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T070103Z DTSTAMP:20220421T070103Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c4c26bb6-edc9-4486-99f6-f0080af67853 SUMMARY:CONSELL D'ADMINISTRACIÓ I COMITÈ EXECUTIU DEL CONSORCI PER A LA GEST IÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220429T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220429T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T070356Z DTSTAMP:20220421T070356Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8d6f4078-f96e-45c4-b30a-82c13d077cae SUMMARY:CELEBRACIÓ D'UN MATRIMONI CIVIL LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220429T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220429T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T070500Z DTSTAMP:20220421T070500Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:43017828-a7be-44be-914f-48c1201ab9cc SUMMARY:PORTES OBERTES ESCOLA DE MÚSICA\, DANSA I AULA DE TEATRE ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220430T113000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220430T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T071606Z DTSTAMP:20220421T071606Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ced6e4c7-311e-4803-aaf8-a051dba451b7 SUMMARY:JUNTA DE PORTAVEUS ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220502T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220502T094500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T100206Z DTSTAMP:20220421T100206Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:80df4244-dcf8-48f3-a247-503d58ff4475 SUMMARY:COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL REGLAMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ Mitjan s de Comunicació LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220502T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220502T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T100503Z DTSTAMP:20220421T100503Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:62983dfa-2da7-49b4-ac60-ccd6988838dd SUMMARY:REUNIÓ MONOGRAFIA MONS OBSERVANS LOCATION:Ajuntament de Montmeló ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220502T123000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220502T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220421T100601Z DTSTAMP:20220421T100601Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:95debf75-358d-4b22-9efa-95ebb979bbe2 SUMMARY:CONSELL ESCOLAR INSTITUT MARTA MATA LOCATION:Telematic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220502T183000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220502T190000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220503T062233Z DTSTAMP:20220503T062233Z SEQUENCE:4 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a4e18403-6ada-4e54-ad83-a285dea1b63f SUMMARY:REGIDORIES DE ARRI. CA L'ESPASELL - CAN COMES LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220427T183000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220427T203000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220422T063133Z DTSTAMP:20220422T063133Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:bd501af3-8656-4577-aa92-00eed7b0b87e SUMMARY:ACTE NACIONAL DEL DIA DE LES ESQUADRES 2022 LOCATION:Auditori del Fòrum del CCIB (plaça Leonardo da Vinci de Barcelona) ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220422T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220422T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220422T063259Z DTSTAMP:20220422T063259Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ad559f4e-8699-43a8-b546-01f323d2e399 SUMMARY:Revetlla de Sant Jordi 2022: "No sé com gloses!"\, amb Sotabosc Prod uccions ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220422T200000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220422T220000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220422T063632Z DTSTAMP:20220422T063632Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:08d25589-c738-420d-86cd-0f49fd7391b5 SUMMARY:ACTIVITATS DE LA DIADA DE SANT JORDI LOCATION:Plaça de Pau Picasso ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220423T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220423T220000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220422T064022Z DTSTAMP:20220422T064022Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c7a96df3-e73c-4237-8fea-c179510ae3da SUMMARY:Marató musical per celebrar Sant Jordi ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220424T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220424T190000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220422T064600Z DTSTAMP:20220422T064600Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:cb02c301-cd26-422f-9f02-f63354242328 SUMMARY:Cicle Gaudí: "Mediterráneo"\, de Marcel Barrena LOCATION:Espai Cultural Montbarri ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220424T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220424T193000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220422T064634Z DTSTAMP:20220422T064634Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f19e0f5d-714d-4453-a5f4-73961aa74e25 SUMMARY:REUNIÓ AMB LA JUNTA DEL CASAL DE LA GENT GRAN CENTRE. LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220504T113000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220504T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220422T092203Z DTSTAMP:20220422T092203Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e1da9fbf-55b9-4c28-9731-075d1637b38b SUMMARY:REUNIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220504T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220504T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220422T092304Z DTSTAMP:20220422T092304Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c2ed7009-f473-45a7-9340-bb469b2c5844 SUMMARY:REUNIÓ COMISSIÓ ORDENANÇA DE MOBILITAT ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220503T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220503T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220422T092343Z DTSTAMP:20220422T092343Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f002381a-8905-4e65-b340-7545d82e76e1 SUMMARY:ATENCIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS SOBRE EL CONCURS D'IDEES D EL PROJECTE CENTRE DE DIA RESIDÈNCIA DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220429T140000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220429T141500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220429T082208Z DTSTAMP:20220429T082208Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:609974e5-ec2e-46bd-8310-2b1f60169ad7 SUMMARY:REUNIÓ AMB EL CIRCUIT DE CATALUNYA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220503T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220503T100000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220429T081947Z DTSTAMP:20220429T081947Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:58156420-35ee-4c44-a496-878ee8cb62c1 SUMMARY:REUNIÓ DELIMITACIÓ TERMES GRANOLLERS - MONTORNÈS LOCATION:Ajt. Granollers ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220505T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220505T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220429T082122Z DTSTAMP:20220429T082122Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:527626cf-7014-4866-8310-ab7dedc810a7 SUMMARY:ATENCIÓ INSTITUCIONAL TREBALLADOR MUNICIPAL LOCATION:Ajt. Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220506T123000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220506T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T074943Z DTSTAMP:20220504T074943Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:49949af5-f3a9-4f68-bcc7-acf8faafa16d SUMMARY:CELEBRACIÓ D'UN MATRIMONI CIVIL LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220506T141500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220506T144500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220503T114441Z DTSTAMP:20220503T114441Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a2856b90-9fc8-4587-bc18-dbba1724c08c SUMMARY:CELEBRACIÓ D'UN MATRIMONI CIVIL LOCATION:Can Saurina ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220507T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220507T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220429T082513Z DTSTAMP:20220429T082513Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:964a07bd-9b2d-43ff-9ca7-81f2b5268843 SUMMARY:CELEBRACIÓ D'UN MATRIMONI CIVIL LOCATION:Can Saurnina ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220507T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220507T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220429T082551Z DTSTAMP:20220429T082551Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b6af9163-9bc3-4d04-994f-afa4e2416d3b SUMMARY:CAMPIONAT DE BITLLES DEL CASAL DE LA GENT GRAN NORD LOCATION:Pistes de petanca de Montornès Nord ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220430T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220430T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220503T060533Z DTSTAMP:20220503T060533Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:5aeefc57-5409-418a-99d3-1d0faaee231c SUMMARY:CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 3 X 3 DE BÀSQUET LOCATION:Carpa Polivalent El Sorralet ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220501T113000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220501T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220503T062016Z DTSTAMP:20220503T062016Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e189ece4-6ce0-4085-b572-baf473829644 SUMMARY:RECEPCIÓ A LA CORAL LA LIRA AMB MOTIU DE LA CANTADA DE CARAMELLES LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220501T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220501T190000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220503T062123Z DTSTAMP:20220503T062123Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0c42d1fe-256e-4b4c-abd9-fe3070f9679c SUMMARY:FIRMA DE L'ACTA DE PRESA DE POSSESSIÓ D'UNA TREBALLADORA MUNICIPAL LOCATION:Alcaldia ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220502T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220502T091500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220503T062219Z DTSTAMP:20220503T062219Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d1779fbc-8e40-4900-9815-bbbe81e43def SUMMARY:PRESENTACIÓ DEL LLIBRE DE JOAN MENA LOCATION:Can Saurina ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220502T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220502T210000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220503T062307Z DTSTAMP:20220503T062307Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:68baea34-8746-4374-b5ce-fc58f64942b1 SUMMARY:CONFERÈNCIA: "LA REPRESSIÓ CONTRA LA DIVERSITAT SOTA EL NAZISME I EL FRANQUISME" LOCATION:Can Saurina ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220504T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220504T203000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T070625Z DTSTAMP:20220504T070625Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:fbc55a00-21a3-4837-88d9-80ddf84ccc35 SUMMARY:ATENCIÓ INSTITUCIONAL A UN TREBALLADOR MUNICIPAL ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220504T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220504T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T071440Z DTSTAMP:20220504T071440Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:610fcb4a-e651-4aa9-bf34-a8db39f281a8 SUMMARY:REUNIÓ DEL COMITÉ ESTRATÈGIC ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220511T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220511T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T072814Z DTSTAMP:20220504T072814Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2a7fe12a-c297-472f-a0df-0033322cdea8 SUMMARY:REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PER A L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE MOBILITAT LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220506T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220506T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T075040Z DTSTAMP:20220504T075040Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1fd2c05a-c2e0-454b-8594-dce47c452553 SUMMARY:REUNIÓ D'EDUCACIÓ AMB L'ESCOLA BRESSOL LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220506T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220506T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T080014Z DTSTAMP:20220504T080014Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:db1d2efa-2f30-4d41-ad16-c3757919c893 SUMMARY:REUNIÓ DE TERRITORI LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220506T150000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220506T153000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T080107Z DTSTAMP:20220504T080107Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:fe5e9ad5-5f8c-4140-896d-2b60a97fdbb6 SUMMARY:CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE GARANTIES D'ADMISSIÓ ALUMNES D'ENSENYA MENT INFANTIL\, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220509T091500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220509T101500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T080309Z DTSTAMP:20220504T080309Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:40d01ea1-2040-4c1b-b940-3aca2d3aaeae SUMMARY:COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL REGLAMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220509T101500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220509T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T080506Z DTSTAMP:20220504T080506Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9aa5078d-6ae8-44e3-b479-aa1f678266ac SUMMARY:SALUTACIÓ A LA CONCENTRACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS DE MONTORNÈS LOCATION:Jardí de l'Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220509T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220509T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T080613Z DTSTAMP:20220504T080613Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3c555354-220a-4906-bfc5-27384f64f5aa SUMMARY:SIGNATURA ESCRIPTURA PÚBLICA AMB METROVACESA\, LOCATION:Notaria de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220509T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220509T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T080735Z DTSTAMP:20220504T080735Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0a59d762-7454-45b0-a385-c419ad0ec29e SUMMARY:REUNIÓ AMB L'ASSOCIACIÓ AMICAL DE MAUTHAUSEN I VISITA GUIADA L'EXPOS ICIÓ SOBRE EL CAMP DE CONCENTRACIÓ DE MAUTHAUSEN LOCATION:Can Saurina ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220509T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220509T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T080938Z DTSTAMP:20220504T080938Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c98c60f8-269d-412a-99a1-906a222f1188 SUMMARY:SEGUIMENT D'EDUACIÓ LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallpes ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220510T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220510T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T095855Z DTSTAMP:20220504T095855Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a309fc41-07f9-40ff-b1b1-bff213b90f90 SUMMARY:VISITA AL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL CASTELL DE SANT MIQUEL ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220512T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220512T150000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T100323Z DTSTAMP:20220504T100323Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:11686316-6d9f-4056-960c-c8d13742c85d SUMMARY:ACTE INSTITUCIONAL "MEMORIAL COVID-19" A MONTORNÈS LOCATION:Teatres municipals i Jardí de l'Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220514T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220514T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T100542Z DTSTAMP:20220504T100542Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:5a1831df-a939-405a-813e-be945affd3d2 SUMMARY:ESPECTACLE "LES 7 EDATS" ESCOLA DE MÚSICA\, DANSA I AULA DE TEATRE ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220515T183000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220515T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220504T100709Z DTSTAMP:20220504T100709Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:eb348e55-8b5f-460e-8ffe-eebc0ee70155 SUMMARY:FIRMA DE L'ACTA DE POSSESSIÓ D'UNA NOVA TREBALLADORA MUNICIPAL LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220510T091500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220510T093000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220510T112355Z DTSTAMP:20220510T112355Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1920a504-42e7-4194-b2c6-002e41b55ccc SUMMARY:COMISSIÓ DEL REGLAMENT D'ESPAIS I EQUIPAMENTS CULTURALS LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220510T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220510T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220510T112507Z DTSTAMP:20220510T112507Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:38af0a9b-62c6-4c1a-be97-8c18bbf6f35a SUMMARY:COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220511T094500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220511T100000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220510T112626Z DTSTAMP:20220510T112626Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:87876948-e968-412c-bd81-d05c22aebff7 SUMMARY:ATENCIÓ GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS LOCATION:Explicació del projecte de la Geotèrmia a l'edifici de l'Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220511T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220511T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220510T112749Z DTSTAMP:20220510T112749Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ca91a64e-178a-46bd-b699-4c7f2fa42c1f SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220511T183000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220511T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220510T112907Z DTSTAMP:20220510T112907Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1a9288a8-9cd4-48b4-9763-9db24572b3ed SUMMARY:REUNIÓ PER A L'ORDENANÇA DE MOBILITAT LOCATION:Explicació del projecte de la Geotèrmia a l'edifici de l'Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220513T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220513T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220510T112957Z DTSTAMP:20220510T112957Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f6901afc-5699-4e6a-a067-4a870933b9e5 SUMMARY:REPRESENTACIONS DE FINAL DE CURS DE L'AULA DE TEATRE I LA PEIXERA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220513T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220513T193000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220510T113051Z DTSTAMP:20220510T113051Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:029464a5-4ec7-4d75-8d97-822ca22ab4d5 SUMMARY:SALUTACIÓ ASSEMBLEA DE DONATS DE SANG DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Baixos teatre Margarida Xirgu ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220514T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220514T101500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220510T113220Z DTSTAMP:20220510T113220Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:52f14b42-1186-48e3-9ebd-5f05116b2106 SUMMARY:DINAR AMB L'ASSEMBLEA DE DONANTS DE SANG DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Restaurant Campins de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220514T140000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220514T160000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220510T113317Z DTSTAMP:20220510T113317Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:acdbcfc9-190b-4b7a-8ead-2755487af78c DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220515T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220515T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PRIVATE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220516T063914Z DTSTAMP:20220516T063914Z SEQUENCE:1 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9d1d6c2c-b447-4012-bbdc-127e00584e4a SUMMARY:COMISSIÓ REGLAMENT D'ESPAIS I EQUIPAMENTS CULTURALS LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220516T091500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220516T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220517T070344Z DTSTAMP:20220517T070344Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d5da4282-de22-4d98-97ed-1e12a9ebf6f2 SUMMARY:COMISSIÓ INFORMATIVA DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220518T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220518T173000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220517T075814Z DTSTAMP:20220517T075814Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0abfed0c-ca55-43c0-b86a-b7dbc43fff1c DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220518T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220518T183000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PRIVATE X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220517T075902Z DTSTAMP:20220517T075902Z SEQUENCE:0 END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2cc4038a-666b-4959-b251-c7bb7c8c5365 SUMMARY:COMITÉ EXECUTIU E L'AMTU LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220519T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220519T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220517T080019Z DTSTAMP:20220517T080019Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2dd30cd7-c557-4438-bebf-2c4b4181404d SUMMARY:REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220516T140000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220516T150000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T085740Z DTSTAMP:20220519T085740Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f9f89ea5-f86f-4597-95de-2f7ecc551830 SUMMARY:3A SESSIÓ MODEL DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DE L'EQUITAT EDUCATIVA A ES CALA LOCAL LOCATION:Centre Juvenil Sputnik ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220519T150000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220519T180000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220518T113311Z DTSTAMP:20220518T113311Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1cf575d6-8683-4ff4-bd1a-ab9036bc6b74 SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ LOCATION:Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220519T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220519T210000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220517T080402Z DTSTAMP:20220517T080402Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6e92330e-57c0-46d7-9126-cc528883b23a SUMMARY:CELEBRACIÓ D'UN MATRIMONI CIVIL LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220520T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220520T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220517T080555Z DTSTAMP:20220517T080555Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9cfff3db-fef1-461b-af05-d74a0cfe6a20 SUMMARY:SESSIÓ DEL L'ESPAI DE DEBAT EDUCATIU LOCATION:Centre Infantil Pintor Mir ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220520T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220520T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220517T080715Z DTSTAMP:20220517T080715Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:1c38e8c7-359e-4100-a566-ba56aa1f3413 SUMMARY:REUNIÓ DE LA TAULA DE CONVIVÈNCIA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220523T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220523T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T072322Z DTSTAMP:20220519T072322Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:63ee8925-67f1-4bd4-a45f-8f171026366a SUMMARY:COMISSIÓ DEL REGLAMENT D'ESPAIS I EQUIPAMENTS CULTURALS LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220523T113000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220523T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T072154Z DTSTAMP:20220519T072154Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3f6205fe-bc7f-4ff3-b148-3f5c0a7723d0 SUMMARY:CONSELL PLENARI DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220523T160000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220523T163000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T072310Z DTSTAMP:20220519T072310Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:731d2236-1297-47c7-8002-d1a679c901cc SUMMARY:COMISSIÓ ESPECIAL DE COPTES DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDU S DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220523T163000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220523T170000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T073023Z DTSTAMP:20220519T073023Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0cf425de-cdae-4141-a09a-c592a43b7eae SUMMARY:COMISSIÓ EXECUTIVA DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VAL LÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220523T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220523T174500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T072528Z DTSTAMP:20220519T072528Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ad878073-e53b-48af-9a16-658692de7be0 SUMMARY:CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE L VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220523T174500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220523T181500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T073014Z DTSTAMP:20220519T073014Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:bedb8c00-3caa-4bc3-ba4a-d05cf5688a52 SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT D'EDUCACIÓ LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220524T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220524T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T073210Z DTSTAMP:20220519T073210Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c5888f36-a7b0-4745-9091-5923eea91f16 SUMMARY:EXHIBICIÓ DE TALLERS DE GENT GRAN. MES DE LA SALUT DE LA GENT GRAN. LOCATION:Plaça de davant de l'Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220525T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220525T111500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T073524Z DTSTAMP:20220519T073524Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6d4f9e3e-939a-4b82-a017-92b13111dabf SUMMARY:JORNADA: "Del biogás al biometano\, una fuente de energía verde y de proximidad. El proyecto BioVO" LOCATION:Hotel Ciutat de Granollers ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220525T113000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220525T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T073828Z DTSTAMP:20220519T073828Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6e7bb4d2-f367-44b2-ad4d-4836f724c6e9 SUMMARY:COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Teatre Auditori Polivalent de Bigues i Riells\, situat al Carrer d’ Anna Mogas\, 130\, ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220525T183000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220525T190000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220523T063804Z DTSTAMP:20220523T063804Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c019b7d8-d5a2-481f-96d2-c47337157933 SUMMARY:PLE DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Teatre Auditori Polivalent de Bigues i Riells\, situat al Carrer d’ Anna Mogas\, 130\, ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220525T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220525T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220523T063756Z DTSTAMP:20220523T063756Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:79955f37-98cf-4b70-84a1-c96f35ae9860 SUMMARY:VISITA D'UN CIUTADÀ AMB CITA PRÈVIA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220526T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220526T094500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T074053Z DTSTAMP:20220519T074053Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:979f88a8-d78f-4743-bead-2e25b415e20f SUMMARY:II FIRA DE ROBÒTICA EDUCATIVA I PROGRAMACIÓ CODEBOT VALLÈS LOCATION:Mollet del Vallès. Pavelló municipal d'esports Riera Seca ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220527T104500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220527T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T081009Z DTSTAMP:20220519T081009Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2bf11833-6f38-446a-99a0-160ee672471d SUMMARY:REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PER A L'ORDENANÇA DE MOBILITAT LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220527T123000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220527T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T081121Z DTSTAMP:20220519T081121Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:02807f8d-4ca8-456b-86e5-9cdb4483d7f9 SUMMARY:CELEBRACIÓ D'UN MATRIMONI CIVIL LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220527T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220527T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T081232Z DTSTAMP:20220519T081232Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:85e73d54-c939-4473-a155-a85b8ae4e1eb SUMMARY:ACTE DE LLIURAMENT DE CERTIFICATS D'ACOLLIDA LOCATION:Espai Cultural Montbarri ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220527T183000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220527T203000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T081322Z DTSTAMP:20220519T081322Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:fa5c58d1-5574-48ba-a696-bde5c552603a SUMMARY:ACTIVITATS DE LA 26a TROBADA DE GEGANTS DEL VALLÈS LOCATION:Plaça de Joan Miró ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220521T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220521T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T082138Z DTSTAMP:20220519T082138Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9b7aefe8-de0d-4a20-9a63-b7bf9dc12262 SUMMARY:MOSTRA DE TEATRE SOCIAL "VACACIONES PROGRAMADAS" ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220521T183000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220521T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T082222Z DTSTAMP:20220519T082222Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:cc40fba6-9c29-42b0-81b5-2877de090a18 SUMMARY:CORREFOC DE LA 26 a TROBADA DE GEGANTS DEL VALLÈS LOCATION:Plaça de la República ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220521T210000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220521T220000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T082325Z DTSTAMP:20220519T082325Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:126b950c-5b0b-4dcf-bfed-f8c3ab5ba186 SUMMARY:CERCAVILA DE LA 26 a TROBADA DE GEGANTS DEL VALLÈS LOCATION:Plaça de Pau Picasso ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220522T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220522T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T082438Z DTSTAMP:20220519T082438Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e80a36e5-0bd1-4516-86b3-03a603309052 SUMMARY:INAUGURACIÓ DEL PARC FLUVIAL DE VILANOVA DEL VALLÈS LOCATION:Vilanova del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220529T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220529T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T082552Z DTSTAMP:20220519T082552Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d9a90642-26d5-4b4f-8dce-e7fe47640655 SUMMARY:PRESENTACIÓ DEL MODEL MUNICIPAL D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220601T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220601T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T082844Z DTSTAMP:20220519T082844Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b7101389-eb7c-4d1a-8cfe-32d64b4ea24f SUMMARY:PORTES OBERTES DEL CENTRE INFANTIL PINTOR MIR ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220601T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220601T180000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220527T104530Z DTSTAMP:20220527T104530Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:02ae720d-bb93-4e87-80d5-5069217f9c1e SUMMARY:CELEBRACIÓ MATRIMONI CIVIL ENTR GIMEL AUGUSTO RIOS ROJAS I MIHAI-GHE ORGHE BOB LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ATTENDEE;CN=MONTERO;ROLE=REQ-PARTICIPANT;PARTSTAT=ACCEPTED:mailto:monterodj@ montornes.cat ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220603T141500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220603T144500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220530T062203Z DTSTAMP:20220530T062203Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0e0ac283-8c1c-4676-9399-dae267a17239 SUMMARY:CLOENDA LÈCXIT \, CLUBS DE LECTURA\, LECTOESCRIPTURA I VEUS AMB ALTA VEUS ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220603T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220603T183000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220519T083617Z DTSTAMP:20220519T083617Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c6b8a881-4bf2-4a46-96ec-1d46baa0e487 SUMMARY:FIRMA DE L'ACTA DE PRESSA DE POSSESSIÓ D'UNA TREBALLADORA MUNICIPAL ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220523T091500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220523T093000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220525T074618Z DTSTAMP:20220525T074618Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f2e0a9d2-0346-450b-9605-3154719a2bb2 SUMMARY:FIRMA DE L'ACTA DE PRESSA DE POSSESSIÓ D'UNA TREBALLADORA MUNICIPAL ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220524T141500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220524T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220525T074751Z DTSTAMP:20220525T074751Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b69b8fe4-b6da-4222-91bc-7e462f242327 SUMMARY:REUNIÓ D'AGENDA COMUNICATIVA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220523T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220523T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220525T074940Z DTSTAMP:20220525T074940Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f664e11d-cc21-4985-8b50-f5a68631e7a6 SUMMARY:REUNIÓ D'ASSESSORAMENT LOCATION:Esplugues ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220525T143000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220525T163000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220527T103057Z DTSTAMP:20220527T103057Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6a5cf44d-7feb-4f77-9b7c-58485549442b SUMMARY:ATENCIONS INSTITUCIONALS AMB UNA TREBALLADORA MUNICIPAL LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220526T083000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220526T084500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220527T103206Z DTSTAMP:20220527T103206Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:eca43c46-db95-4b6e-8785-3b042697f8bd SUMMARY:PROJECCIÓ DOCUMENTAL "DONA\, VOSTÈ NO TÉ RES" I COL·LOQUI ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220526T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220526T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220527T103259Z DTSTAMP:20220527T103259Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:14b28119-87ec-4baa-add3-95f5a956235c SUMMARY:Campionat Specials CUP de Bàsquet adreçat a persones amb diversitat funcional ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220529T114500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220529T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220530T091630Z DTSTAMP:20220530T091630Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b2a46c59-c5c9-485a-9ff2-77795d522720 SUMMARY:JUNTA GENERAL DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS O RIENTAL LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220627T160000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220627T163000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220527T103810Z DTSTAMP:20220527T103810Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:682c9984-6809-4d3b-8df6-abc536fcf900 SUMMARY:CONSELL PLENARI DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220627T163000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220627T170000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T065645Z DTSTAMP:20220621T065645Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ab60beaa-3026-43ab-9e3d-c4925cfd9718 SUMMARY:SESSIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220530T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220530T100000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220527T104122Z DTSTAMP:20220527T104122Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:59c0df89-d914-4e71-8af3-5ca9ec4fc45a SUMMARY:REUNIÓ DE VALORACIÓ REGIDORIES DE BARRI LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220530T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220530T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220527T104340Z DTSTAMP:20220527T104340Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ad6e4c09-ee1c-4213-8bff-916bb3151454 SUMMARY:SESSIÓ FORMATIVA ACM LOCATION:Barcelona ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220531T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220531T150000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220531T062836Z DTSTAMP:20220531T062836Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c810f564-062c-4fa7-b034-d7be2746296a SUMMARY:CONSELL ESCOLAR INSTITUT VINYES VELLES LOCATION:Institut Vinyes Velles ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220601T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220601T193000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220527T104642Z DTSTAMP:20220527T104642Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0e13c8e4-b9a7-4902-92b8-7d3a8d3e764f SUMMARY:CONSELL ASSESSOR TERRITORIAL. DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220602T153000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220602T170000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220527T104740Z DTSTAMP:20220527T104740Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:13710797-8002-4433-8153-d33d91a682b4 SUMMARY:CONCERT DEL PROJECTE CANTÀNIA DEL VALLÈS ORIENTAL CLARA L'ART PER DI NS ESCOLA SANT SADURNÍ LOCATION:Teatre Auditori Granollers ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220605T113000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220605T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220527T112251Z DTSTAMP:20220527T112251Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f7b40d8f-6aae-4ec9-a7d9-fcfbde7d10ed SUMMARY:TROFEU DEL CLUB PATÍ MONTORNÈS LOCATION:Carpa Polivalent El Sorralet ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220605T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220605T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220607T073932Z DTSTAMP:20220607T073932Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:bcd20f62-2ba1-46bb-bdbe-063918dee9ba SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220607T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220607T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220527T112625Z DTSTAMP:20220527T112625Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e8f85fb8-60b7-4b83-9958-59a4d88d8ff4 SUMMARY:LLIURAMENT TROFEUS DEL CAMPIONAT SPECIALS CUP DE BASQUET DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220529T160000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220529T163000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220530T091749Z DTSTAMP:20220530T091749Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:35360290-93a9-4159-8f03-2489a91625c7 SUMMARY:CONSELL DE L'ESCOLA SANT SADURNÍ LOCATION:Al centre ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220602T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220602T183000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220530T092516Z DTSTAMP:20220530T092516Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7db0c6fb-ee40-41f1-9401-327e1210d199 SUMMARY:GRABACIÓ DEBAT A VALLÈS VISIÓ LOCATION:Als estudis ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220607T161500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220607T173000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220530T092644Z DTSTAMP:20220530T092644Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3c5cf5e0-99a8-4c39-9abe-2a0c8f45c5db SUMMARY:PRESENTACIÓ DE CARTES DE SERVEIS DE L'AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VA LLÈS ATTENDEE;PARTSTAT=ACCEPTED:mailto:monterodj@montornes.cat ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220608T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220608T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220607T090312Z DTSTAMP:20220607T090312Z SEQUENCE:3 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:af4412db-c710-4c26-a452-26cb50215056 SUMMARY:REUNIÓ DEL COMITÈ ESTRATÈGIC LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220608T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220608T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220530T092848Z DTSTAMP:20220530T092848Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:04afb9df-7ae8-4e77-af5f-753c9d2de331 SUMMARY:REUNIÓ AMB L'EMPRESA SERVIMÈDIC\, AMB CITA PRÈVIA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220616T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220616T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220608T065632Z DTSTAMP:20220608T065632Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e4ff1318-5384-4997-9815-4ffdbbe387a7 SUMMARY:REUNIÓ AMB UN TREBALLADOR MUNICIPAL LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220609T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220609T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220530T095216Z DTSTAMP:20220530T095216Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f519c2b4-f5f2-4781-ab9d-c82aa774075e SUMMARY:PLE ORDINARI MUNICIPAL LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220602T193000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220602T220000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220530T101837Z DTSTAMP:20220530T101837Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8cd02064-778c-49ca-8c04-07e5c7d6493a SUMMARY:GRUP DE TREBALL DEL PLA EDUCATIU D'ENTORN LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220531T151500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220531T171500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220531T062918Z DTSTAMP:20220531T062918Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ea63dbd8-0c0d-4cf9-a9fc-d2df1ccd371e SUMMARY:REUNIÓ AMB L'EMPRESA COHABITAC AMB CITA PRÈVIA LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220602T123000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220602T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220602T055629Z DTSTAMP:20220602T055629Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:5902c1bd-250e-43aa-b1dc-f7fb90af69d5 SUMMARY:SIGNATURA DE L'ACTA DE POSSESSIÓ DE DOS TREBALLADORS LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220602T140000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220602T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220602T055803Z DTSTAMP:20220602T055803Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0acc4356-e013-4940-aba4-3e274239a092 SUMMARY:ESPECTACLE HERÈNCIA LOCATION:Plaça de Joan Miró ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220604T203000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220604T213000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220603T062821Z DTSTAMP:20220603T062821Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a13aa495-bb74-4a1e-b44b-fd3099545da6 SUMMARY:VISITA PARADA DEL MERCAT DEL PROJECTE COOPERATIU DE L'ESCOLA PALAU A METLLA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220603T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220603T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220603T062858Z DTSTAMP:20220603T062858Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:6355f3f0-450f-4fa2-93d1-1027fc8e2a91 SUMMARY:Inauguració exposició Tallers de Gent Gran de català/castellà i inst rumental DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:Casal de la Gent Gran Centre ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220609T183000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220609T193000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220603T063740Z DTSTAMP:20220603T063740Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:123ccaef-9479-461a-b91d-baedce80c46d SUMMARY:REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE L'ORDENANÇA DE MOBILITAT LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220610T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220610T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220603T063902Z DTSTAMP:20220603T063902Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ea9686c4-901a-41f4-9fa5-fc12354ee733 SUMMARY:ATENCIONS INSTITUCIONALS A UNA TREBALLADORA MUNICIPAL LOCATION:Casal de Cultura ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220610T140000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220610T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220603T064020Z DTSTAMP:20220603T064020Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d88a5ca0-33c9-4b1b-8fd1-1a4ca9122bf7 SUMMARY:DINAR DE FINAL DE CURS DEL CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS LOCATION:Centre de Formació d'Adults ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220610T143000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220610T163000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220603T064122Z DTSTAMP:20220603T064122Z SEQUENCE:3 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2d564440-be97-4f3e-a77d-3f64f6c6d13c SUMMARY:LLIURAMENT DE PREMIS DEL CONCURS ENFOCA'T. FEM ELS DEURES LOCATION:Espai Cultural Montbarri ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220610T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220610T183000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220603T064235Z DTSTAMP:20220603T064235Z SEQUENCE:4 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b299034b-514e-40ba-8971-ac5963e3b4ea SUMMARY:Cloenda fi temporada del club handbol Montornès partits exhibicions reconeixements LOCATION:Carpa polivalent El Sorralet ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220611T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220611T180000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220603T070236Z DTSTAMP:20220603T070236Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:75dab23d-a5ed-47c1-a523-8c7893402a9f SUMMARY:Cloenda de temporada del Club Futbol Sala LOCATION:Pavelló d'Esports Les Vernedes ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220611T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220611T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220603T070328Z DTSTAMP:20220603T070328Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:85bc83ee-82c5-4e1f-985b-7126030e8f3c SUMMARY:CELEBRACIÓ D'UN MATRIMONI CIVIL LOCATION:Can Saurina ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220611T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220611T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220603T070404Z DTSTAMP:20220603T070404Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2264100e-109b-4253-8d2a-dd5c643b1121 SUMMARY:CELEBRACIÓ D'UN MATRIMONI CIVIL LOCATION:Can Saurina ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220611T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220611T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220603T070441Z DTSTAMP:20220603T070441Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a05972a5-db50-47a8-821a-72be45e49a52 SUMMARY:TROFEU DEL CLUB PATÍ MONTORNÈS ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220605T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220605T180000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220607T074044Z DTSTAMP:20220607T074044Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:29af4c9a-4611-4a47-8f67-b785b18fcf25 SUMMARY:RUNIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS DE MONTMELÓ\, VALLROMANES I VILANOVA DEL V ALLÈS LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220609T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220609T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220608T065749Z DTSTAMP:20220608T065749Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:228a83a1-eb0c-445d-aed2-b9bc737f108f SUMMARY:REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220610T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220610T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220608T073234Z DTSTAMP:20220608T073234Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ecc9ef82-97dd-4d11-bd21-37a42a47c0f3 SUMMARY:LLIURAMENT DE CERTIFICATS DEL MÒDUL C . SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA LOCATION:Sala Polivalent de la OAC ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220613T094500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220613T111500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220608T095256Z DTSTAMP:20220608T095256Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:960af99b-a1c6-40b9-99a5-1cef39c284cd SUMMARY:SESSIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MARINADA LOCATION:Escola Marinada ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220613T151500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220613T163000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220613T063942Z DTSTAMP:20220613T063942Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9c8a4d21-4b00-48d4-b4de-b2d9ad356ef7 SUMMARY:PRESENTACIÓ INTERNA DE LES CARTES DE SERVEIS DE L'AJUNTAMENT DE MONT ORNÈS DEL VALLÈS LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220615T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220615T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220608T095628Z DTSTAMP:20220608T095628Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:69d2825c-f77f-4bf7-bfbc-0d5ad31fbbae SUMMARY:4a SESSIÓ MODEL DE GESTIÓ I PLANIFICACIÓ DE L'EQUITAT EDUCATIVA A ES CALA LOCAL LOCATION:Centre Juvenil Sputnik ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220615T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220615T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220608T095734Z DTSTAMP:20220608T095734Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0c590ce2-1b59-4735-aadc-00c2334b276b SUMMARY:COMISSIÓ INFORMATIVA DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220615T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220615T173000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220608T095821Z DTSTAMP:20220608T095821Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:53c62f4d-4b0b-4111-8e48-ae7896917e60 SUMMARY:CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220615T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220615T193000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220608T095907Z DTSTAMP:20220608T095907Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9aec971c-9105-43fd-94b1-d30cb47aa2c1 SUMMARY:25a ASSEMBLEA GENERAL DE L'AMTU LOCATION:Terrassa ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220616T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220616T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220608T100019Z DTSTAMP:20220608T100019Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2a869fa1-ac13-4b72-bd6a-7146a8b26c08 SUMMARY:COMITÈ EXECUTIU DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Tlemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220617T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220617T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220608T100319Z DTSTAMP:20220608T100319Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c3552895-1125-4037-a728-5e58e4eb3f61 SUMMARY:FESTA DE COMIAT PROMOCIONS DE L'INSTITUT VINYES VELLES LOCATION:Institut Vinyes Velles ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220617T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220617T201500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220608T100422Z DTSTAMP:20220608T100422Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:f7d68a85-7bc0-45af-8760-1a18a013fec6 SUMMARY:TEATRE: SENYORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS AMB JOSÉ SACRISTÁN LOCATION:Teatre Margarida Xirgu ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220617T203000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220617T220000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220608T100534Z DTSTAMP:20220608T100534Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:30143075-5802-4a5f-aa1b-063c7e3c0363 SUMMARY:ENTREVISTA CATALUNYA EN COMÚ ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220613T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220613T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220613T063558Z DTSTAMP:20220613T063558Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3f48f7fb-c05a-4921-81cf-fabe37ed59ca SUMMARY:SESSIÓ DEL CONSELL DE L'ESCOLA PALAU D'AMETLLA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220613T163000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220613T180000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220613T064030Z DTSTAMP:20220613T064030Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ab29cf90-6dd5-47c0-87bc-5c05a0ff586a SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220613T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220613T210000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220613T063806Z DTSTAMP:20220613T063806Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:553fccc5-b4e7-4fa8-9695-73bd2b8ce262 SUMMARY:SESSIÓ DEL CONSELL DE L'ESCOLA CAN PARERA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220614T160000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220614T173000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220613T063922Z DTSTAMP:20220613T063922Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:acdd265e-93a8-40ab-85f7-ff0147b09155 SUMMARY:25 ANYS DE LA FUNDACIÓ CRUYFF LOCATION:Caixa Forum ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220614T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220614T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220613T064300Z DTSTAMP:20220613T064300Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a94f43ba-3b6e-469a-8342-77958ca8d456 SUMMARY:SESSIÓ DEL CONSELL DE L'ESCOLA MOGENT ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220616T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220616T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220613T064344Z DTSTAMP:20220613T064344Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:57775633-eb0f-4485-8018-401e957c4041 SUMMARY:CONSELL D'ADMINISTRACIÓ DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE L VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220617T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220617T100000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220613T064540Z DTSTAMP:20220613T064540Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7f9f8a25-aa59-49cb-8235-c1ea6cdf55ae SUMMARY:LLIURAMENT DE CERTIFICATS DE CASTELLÀ INSTRUMENTAL LOCATION:Espai Cultural Montbarri ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220620T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220620T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220613T064656Z DTSTAMP:20220613T064656Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:b20ee9fc-27ec-4d8a-8743-3cd54da95e09 SUMMARY:REUNIÓ AMB ELS PARADISTES DEL MERCAT DE MONTORNÈS NORD LOCATION:Ajuntament de Montornès Nord ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220620T143000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220620T160000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220617T065054Z DTSTAMP:20220617T065054Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:5cde2139-0e22-44e1-b0a7-f001bf759267 SUMMARY:PRESENTACIÓ DEL PLA D'INGUALTAT LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220621T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220621T110000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220617T065138Z DTSTAMP:20220617T065138Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:091d08af-926b-4ac8-858c-df7a552bbeb5 SUMMARY:FIRMA DEL CONVENI AMB EL CIRC RALUY LOCATION:Al Circ ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220621T143000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220621T153000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220613T080011Z DTSTAMP:20220613T080011Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3e2ec945-e279-40ff-bab9-76f796f368e9 SUMMARY:JUNTA LOCAL DE SEGURETAT LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220622T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220622T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220613T080434Z DTSTAMP:20220613T080434Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7257c3c3-0ad8-43c6-975b-30ed6a97ee92 SUMMARY:COMISSIÓ DE GOVERN DEL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220622T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220622T173000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220613T080608Z DTSTAMP:20220613T080608Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2721b2c7-7245-4153-a6e6-12886ba01383 SUMMARY:JORNADA PEL DIA INTERNACIONAL DE TEIXIR I COSIR AL CARRER LOCATION:Parc de Can Xerracan ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220616T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220616T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220617T062612Z DTSTAMP:20220617T062612Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7ce5304b-6775-4515-91dd-f92661e9e05c SUMMARY:CONSELL ASSESSOR TERRITORIAL. DELEGACIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220616T153000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220616T173000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220617T062749Z DTSTAMP:20220617T062749Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:520a790c-2db4-4867-baf6-a48394fd4f56 SUMMARY:REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT D'ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PERSO NAL ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220617T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220617T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220617T064117Z DTSTAMP:20220617T064117Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9e84d08e-f35d-4db4-b405-f8d4328564ed SUMMARY:CAMPIONAT DE BITLLES I PENTANCA DE SANT JOAN PER LA GENT GRAN LOCATION:Pistes petanca Montornès Nord ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220618T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220618T100000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220617T064315Z DTSTAMP:20220617T064315Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:524efbda-4777-454a-83c5-63bc23abc547 SUMMARY:CONVENCIÓ MUNICIPALISTA DE CATALUNYA EN COMÚ LOCATION:Barcelona ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220618T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220618T160000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220617T064432Z DTSTAMP:20220617T064432Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a49aae5a-bf4e-42b0-b75b-1f320a5317d9 SUMMARY:CINQUENA MARXA NOCTURNA DE SANT JOAN LOCATION:Sortida Carrer Federico Garcia Lorca amb Carrer Llibertat ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220618T213000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220618T233000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220617T064600Z DTSTAMP:20220617T064600Z SEQUENCE:3 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2ee60e04-127a-4572-91e8-7ff89bdc17fe SUMMARY:DIUMENGE ESPORTIU PER ESCOLARS AL CEM LES VERNEDES LOCATION:CEM Les Vernedes ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220619T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220619T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T064016Z DTSTAMP:20220621T064016Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0ef3477c-6982-4c95-a02b-f343984efa7e SUMMARY:TEATRE "QUÉ VIDA ESTA" LOCATION:Teatre Margarida Xirgu ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220619T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220619T193000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220617T064747Z DTSTAMP:20220617T064747Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:64d0bdd4-dfe0-4d3f-aa40-89ba14d14136 SUMMARY:REUNIÓ CAMPANYA DE FOMENT DEL CIVISME I MILLORA RECOLLIDA RESIDUS UR BANS LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220620T113000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220620T123000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220620T094801Z DTSTAMP:20220620T094801Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7cdbd5a6-196a-43e6-abb7-3652d79132b6 SUMMARY:CONSELL PLENARI DEL CONSORCI TELEDIGITAL MOLLET LOCATION:A la seu del consorci. Mollet del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220620T130000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220620T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220617T065046Z DTSTAMP:20220617T065046Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:7bf54350-8e79-426a-bd90-6175a0799657 SUMMARY:CLOENDA DE CURS PTT LOCATION:Masía El Molí. Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220621T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220621T210000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220617T065240Z DTSTAMP:20220617T065240Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:47897c0b-f546-44ef-80b6-56c7fcc30d9a SUMMARY:REUNIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ. LOCATION:Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220623T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220623T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220622T083303Z DTSTAMP:20220622T083303Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:57d34a63-c157-473c-8d2c-7c361855d3c5 SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ LOCATION:Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220620T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220620T213000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T064129Z DTSTAMP:20220621T064129Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2ec03b98-bc09-47b8-b709-6bcf774ee7cc SUMMARY:ACOLLIDA MONITORS DE LLEURE LOCATION:Centre Infantil Pintor Mir ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220621T080000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220621T083000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T064305Z DTSTAMP:20220621T064305Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0931e225-ac36-4f16-b186-8c85beea0174 SUMMARY:ACTE D'HOMENATGE A JORDI BLANCHART LOCATION:Can Sala ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220622T200000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220622T213000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T064533Z DTSTAMP:20220621T064533Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0ebaedfa-9973-4911-b904-16021d2c2df3 SUMMARY:LLIURAMENT DE DIPLOMES DEL CURS DE MONTOR/A DINAMITZACIÓ POLIESPORTI VA LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220623T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220623T140000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T065010Z DTSTAMP:20220621T065010Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c0382258-b78e-4348-9bfb-e88bf78cc8c1 SUMMARY:REUNIÓ ÀREA d'ACCIÓ SOCIAL LOCATION:Ajuntament de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220627T090000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220627T100000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T065449Z DTSTAMP:20220621T065449Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:46e23747-8d48-4643-9215-625c53a9f5ad SUMMARY:VISITA D'UN CIUTADÀ AMB CITA PRÈVIA LOCATION:Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220627T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220627T124500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T065544Z DTSTAMP:20220621T065544Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:06545b08-78cc-4ae2-b2a7-59d4fc41d3a6 SUMMARY:VISITA D'UNA CIUTADANA AMB CITA PRÈVIA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220627T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220627T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T065633Z DTSTAMP:20220621T065633Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c62993ad-3241-47e5-943a-f70fe400e61d SUMMARY:CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EXTRAORIDINARI DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESICUDUS DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220627T170000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220627T173000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T070733Z DTSTAMP:20220621T070733Z SEQUENCE:3 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:32cf4110-09c5-4d41-99e4-6fdb75f58c1a SUMMARY:CONSELL EXECUTIU EXTRAORDINARI DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RES IDUS DEL VALLÈS ORIENTAL LOCATION:Telemàtic ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220627T173000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220627T180000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T070747Z DTSTAMP:20220621T070747Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8f739c9a-d698-4ae8-96ee-669d59458729 SUMMARY:REUNIÓ AMB L'EMPRESA DURERO PAKAGING SAU LOCATION:Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220628T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220628T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T071047Z DTSTAMP:20220621T071047Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:cadc4053-b735-49b9-bc2d-f89a1c2057dd SUMMARY:Presentació del projecte juvenil " Dimensió acadèmica" LOCATION:Can Saurina ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220628T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220628T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T073152Z DTSTAMP:20220621T073152Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:fe915c12-58da-48ca-a729-dbaa45975019 SUMMARY:LLIURAMENT DELS PREMIS D'EXCEL·LÈNCIA ACADEMICA I PRESENTACIÓ DELS P REMIS DE RECERCA DE BATXILLERAT LOCATION:Centre Juvenil Sputnik ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220628T183000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220628T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T073514Z DTSTAMP:20220621T073514Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:633d5748-a67a-464e-b47e-40c4580cb6b1 SUMMARY:FIRMA ESCRIPTURA PÚBLICA LOCATION:Notaria de Montornès del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220629T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220629T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T073749Z DTSTAMP:20220621T073749Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:07f9f36d-e10d-42f4-a805-1cd0b66cd9c9 SUMMARY:GALA DE LLIURAMENT DE PREMIS DE VALLÈS VISIÓ LOCATION:Mollet del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220629T200000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220629T220000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T073847Z DTSTAMP:20220621T073847Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e366ff3b-0926-4650-b14f-f17770dbf658 SUMMARY:CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS MARINADA LOCATION:AFA MARINADA. INSTITUT VINYES VELLES ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220630T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220630T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T074138Z DTSTAMP:20220621T074138Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a0b313d0-14f8-40bc-8086-310fc799dda5 SUMMARY:ATENCIONS INSTITUCIONALS AMB UNA TREBALLADORA MUNICIPAL LOCATION:Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220630T140000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220630T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T074220Z DTSTAMP:20220621T074220Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:a22357f7-fa61-496a-b0c5-b82a68a66090 SUMMARY:REUNIÓ AMB L'ASSOSCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DEL TELÈGRAF CASABLANCA LOCATION:Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220630T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220630T193000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T074337Z DTSTAMP:20220621T074337Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:37471fc3-31f3-460c-84a4-e6399d752b16 SUMMARY:VISITA D'UNA CIUTADANA AMB CITA PRÈVIA ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220701T133000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220701T141500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220621T074546Z DTSTAMP:20220621T074546Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:ea222baf-70ee-452e-b8cc-f03f4765c85c SUMMARY:FIRMA DE L'ACTA DE PRESA DE POSSESSIÓ D'UN TREBALLADOR MUNICIPAL LOCATION:Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220704T091500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220704T093000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T074827Z DTSTAMP:20220704T074827Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:3583802d-03c2-40a7-99c4-f4cbb423d4d1 SUMMARY:SESSIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS LOCATION:Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220704T094500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220704T101500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T074911Z DTSTAMP:20220704T074911Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:92ccbf6a-2bcc-4f16-af44-19d303b9238e SUMMARY:REUNIÓ DE LA TUALA DE CONVIVÈNCIA LOCATION:Ajutnament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220704T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220704T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T074946Z DTSTAMP:20220704T074946Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:12af1093-d2f9-47a0-ba5c-5fd9ac92997e SUMMARY:TALLER SOLIDARI DE SALSA I DE BACHATA LOCATION:Carpa polivalent El Sorralet ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220703T120000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220703T133000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T075248Z DTSTAMP:20220704T075248Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:727581ea-4391-42d6-9248-b9916653093a SUMMARY:CONCERT DE LA CORAL LA LIRA LOCATION:Teatre Margarida Xirgu ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220702T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220702T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T075331Z DTSTAMP:20220704T075331Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:8e05e6f4-247a-432e-9741-85925a2d28ca SUMMARY:POSADA EN MARXA DE L'ESPIA SOCIO ESPORTIU DE MOTNORNÈS NORD ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220701T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220701T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T080950Z DTSTAMP:20220704T080950Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:50af9e1f-07a2-4d06-a1bd-6d2e29dd72f0 SUMMARY:REUNIÓ D'ORGANITZACIÓ LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220701T160000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220701T173000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T081044Z DTSTAMP:20220704T081044Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:35e095f0-6103-4589-845c-71a0ea8b86a2 SUMMARY:PRESENTACIÓ DE LLUÍS MIJOLER COM A CANDIDAT A L'ALCALDIA DEL PRAT DESCRIPTION:\n X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html: LOCATION:El Prat de Llobregat ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220701T193000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220701T210000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T081155Z DTSTAMP:20220704T081155Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:fb7de78b-f0cc-4162-b9d8-a80b89a259a4 SUMMARY:LECTURA DEL MANIFEST DE CELEBRACIÓ DE L'ORGULL LGTBI I CONCERT LOCATION:Centre Juvenil Sputnik ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220630T194500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220630T211500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T081306Z DTSTAMP:20220704T081306Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:06e2cefd-1547-4bae-930c-7ad3c64803ea SUMMARY:COMISSIONS INFIRMATIVES LOCATION:Ajutanamen ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220629T094500 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220629T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T081414Z DTSTAMP:20220704T081414Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:82a6ea63-2704-4d63-baaf-e9955c47e553 SUMMARY:PRESENTACIÓ DEL REGLAMENT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCATION:Ajutnament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220629T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220629T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T081502Z DTSTAMP:20220704T081502Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:d410b33b-a519-427d-90ed-dec27fc0311d SUMMARY:FESTES DE SANT JOAN A MONTORNÈS NORD. DIVERSES ACTIVITATS LOCATION:Montornès Nord ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220623T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220623T234500 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T081703Z DTSTAMP:20220704T081703Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:fcd41f8c-35cb-45b7-a67c-3d8c95743933 SUMMARY:FESTES DE SANT JOAN A MONTORNÈS NORD. DIVERSES ACTIVITATS ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220625T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220626T013000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T082520Z DTSTAMP:20220704T082520Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:e722edd7-9492-4a81-8413-ffb14da794c7 SUMMARY:FESTA AMB LA CENTRAL DE LES FESTES DE SANT JOAN ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220624T230000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220625T013000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T082027Z DTSTAMP:20220704T082027Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:66f6a0c0-260e-4def-b841-c72f6e9e8f9d SUMMARY:PAELLA POPULAR DE LES FESTES DE SANT JOAN LOCATION:Escola Marinada ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220624T140000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220624T160000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T082119Z DTSTAMP:20220704T082119Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:81ccdc64-27bf-4828-a14a-27892aed1b25 SUMMARY:XIII RECITAL DE POESIA BERNARDO LÓPEZ. FESTES DE SANT JOAN. LOCATION:Montornès Nord ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220624T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220624T200000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T082259Z DTSTAMP:20220704T082259Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:190c2e3f-594c-43dc-98ff-6fcc53a2bf99 SUMMARY:ESTRENA DE L'ESPECTACLE DEL CIRC RALUY LEGACY ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220624T200000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220624T213000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T082400Z DTSTAMP:20220704T082400Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:4687bc32-d1cd-467e-9fd4-539a74be6319 SUMMARY:FESTA AMB LA CENTRAL DE LES FESTES DE SANT JOAN ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220626T100000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220626T130000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T082553Z DTSTAMP:20220704T082553Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0fd7ad9a-5694-485e-9456-189a0badf7c7 SUMMARY:FESTA AMB LA CENTRAL DE LES FESTES DE SANT JOAN ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220626T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220626T223000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T082813Z DTSTAMP:20220704T082813Z SEQUENCE:3 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:0a52a72a-d546-4327-a4d8-3c0cb716cc66 SUMMARY:REUNIÓ DE SEGUIMENT AMB EL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ LOCATION:Ajutnament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220705T093000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220705T103000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T082931Z DTSTAMP:20220704T082931Z SEQUENCE:2 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:9be5734a-9ffe-4b9a-813e-032832bcf83f SUMMARY:REUNIÓ AMB SECRETARIA GEBERAL LOCATION:Ajutanament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220705T103000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220705T113000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T083030Z DTSTAMP:20220704T083030Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:c06f3913-493e-43c2-a532-25d575c8fa91 SUMMARY:REUNIÓ AL CENTRE D'EDUCACIÓ ESPECIAL DE CAN VILA LOCATION:Mollet del Vallès ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220705T160000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220705T180000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T083139Z DTSTAMP:20220704T083139Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:11114c8c-1eff-4b02-ba04-0f9c73d0d618 SUMMARY:CINEFORUM SOBRE EL SÀHARA OCCIDENTAL: "EL FUEGO ESCONDIDO" LOCATION:Can Saurina ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220705T190000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220705T203000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T083310Z DTSTAMP:20220704T083310Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:22d804a0-3e9c-4061-9261-208af34178fe SUMMARY:PRESENTACIÓ DEL PLA D'ACTUACIÓ CULTURAL LOCATION:Ajuntament ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220706T110000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220706T120000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T091758Z DTSTAMP:20220704T091758Z SEQUENCE:0 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:58dc5288-47f1-4b04-bb7e-aef30dce2237 SUMMARY:JUNTA RECTORA CONGIAC LOCATION:Telemàtica ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220706T123000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220706T143000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T105711Z DTSTAMP:20220704T105711Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT BEGIN:VEVENT UID:2d350dc2-d1f8-46a0-b2fb-649061c85d9c SUMMARY:REUNIÓ DE L'ESPAI DE DEBAT EDUCATIU LOCATION:Centre Infantil Pintor Mir ORGANIZER;CN="Alcaldia Montornès del Vallès":mailto:alcaldia@montornes.cat DTSTART;TZID="Europe/Berlin":20220708T180000 DTEND;TZID="Europe/Berlin":20220708T190000 STATUS:CONFIRMED CLASS:PUBLIC X-MICROSOFT-CDO-INTENDEDSTATUS:BUSY TRANSP:OPAQUE LAST-MODIFIED:20220704T092930Z DTSTAMP:20220704T092930Z SEQUENCE:1 BEGIN:VALARM ACTION:DISPLAY TRIGGER;RELATED=START:-PT15M DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR